Bij onderhoudswerkzaamheden aan het voormalige gemeentehuis aan de Markt in Westkapelle blijkt dat de klokkentoren in zeer slechte staat is. In de betonconstructie is sprake betonrot. Dit kan gevaar opleveren voor de omgeving. Daarom heeft de eigenaar in overleg met de gemeente besloten de huidige betonconstructie te slopen.

De beeldbepalende torenspits zal in het geheel worden verwijderd, bewaard en eventueel hergebruikt. In welke vorm is nog onbekend. Dat hangt af van de inmiddels aangevraagde omgevingsvergunning en de visie van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. De sloopwerkzaamheden zullen volgende week plaatsvinden.

Het gebouw is destijds ontworpen door architect Dirk Roosenburg uit Den Haag.