De gemeente Veere werkt intern in de zomermaanden met kleuren. Dit betekent dat er op basis van het getij, verwachte bezettingsgraad en het weer een inschatting gemaakt wordt van de verwachte drukte voor de aankomende week. De gemeente kent daar intern kleuren aan toe; groen, geel, oranje of rood. Dit noemen we ook wel druktescenario’s.

strand en zee

We communiceren over druktescenario’s

Vanaf week 32 communiceren we niet meer over kleuren maar over druktescenario’s. Dit om verwarring met de Europese kleuren, die de mate van besmetting aangeven, te voorkomen. Wij hebben het namelijk uitsluitend over drukte in relatie tot de 1,5 meter afstand.

Preventieve maatregelen

Bij elk scenario horen bijpassende maatregelen. Groen betekent dat het rustig en overzichtelijk is, bij geel is het wat drukker en kan de anderhalve meter in het gedrang komen. Bij oranje is het te druk en is het moeilijk om de anderhalve meter te handhaven. Bij rood is het te druk waarbij handhaven op de anderhalve meter onmogelijk is. Wanneer een kleurscenario wordt gewijzigd, worden direct betrokken persoonlijk geïnformeerd en wordt het gecommuniceerd via de online kanalen van de gemeente Veere. Deze kleurscenario’s zijn met de Veiligheidsregio Zeeland afgesproken.

Overzicht

In onderstaand overzicht staat in welke situatie er sprake is bij iedere kleur:

Scenario Groen: Het is gezellig. Geen indicatie dat de 1,5 meter samenleving in gedrang is.  

Sfeeromschrijving: Een rustige doordeweekse dag, buitenom het seizoen. Geen bijzondere inzet of maatregelen.

Scenario Geel: Het is wat drukker. Op bepaalde (vooraf erkende) punten kan de 1,5 meter in het gedrang komen.

Sfeeromschrijving: Alles gaat nog goed, mensen worden vriendelijk bejegend en gevraagd afstand te houden.

Scenario Oranje: Het is druk. De 1,5 meter is moeilijk of met moeite te handhaven.

Sfeeromschrijving: Het wordt te druk met tegengestelde stromingen en wachtrijen. Actief bijsturen van wachtrijen door ondernemers, bezoekers actief aanmoedigen eenrichting te lopen door corona-coaches, via social media waarschuwen dat het erg druk is. Boa’s spreken groepen aan die hinderlijk tegen de richting in lopen.

Scenario Rood: Het is te druk. De 1,5 meter handhaven is onmogelijk.

Sfeeromschrijving: Het is te vol en niet meer handhaafbaar; de druk moet eraf.

Bron: Veiligheidsregio VRZ

Draaiboek

De gemeente heeft een draaiboek opgesteld als leidraad voor de komende zomerperiode. Hierin staat hoe er gehandeld wordt bij toenemende drukte en welke maatregelen er worden getroffen.