We voeren als gemeente Veere regelmatig klantonderzoeken uit naar onze dienstverlening en het gevoerde beleid. Net zoals in 2017 en 2019 nemen we dit jaar weer deel aan de burger- en ondernemerspeiling en het klanttevredenheidsonderzoek balie.

Vergelijken

Vanaf 2017 zijn we gestart met deze onderzoeken, waarvan de resultaten op de site waarstaatjegemeente.nl worden gepubliceerd. Doordat de informatie openbaar is, kunnen we de resultaten van de gemeente Veere vergelijken met anderen gemeenten. Hierdoor kunnen we meten, vergelijken, leren en verbeteren.

Thema’s

De burgerpeiling zoomt in op de volgende thema’s: woon- en leefklimaat, relatie inwoner-gemeente, gemeentelijke dienstverlening, gezondheid/welzijn/zorg. De ondernemerspeiling geeft een overzicht van de thema’s (digitale) dienstverlening, lokale regel- en lastendruk, relatie ondernemer-gemeente, economisch beleid, vestigingsklimaat, vergunningverlening, dienstverlening met de menselijke maat. Het klantonderzoek balie gaat over alle aspecten van het klantbezoek aan het gemeentehuis.

Onderzoek

De onderzoeken starten in september. Hierdoor kunnen we het rapport voor het einde van het jaar afronden en de resultaten publiceren.