Klantbeleving over onze dienstverlening

Eén van de speerpunten in onze programmabegroting is het verbeteren van de dienstverlening. Via een digitale vragenlijst vroegen we inwoners en ondernemers om een algemeen oordeel over de dienstverlening, om hun ervaring met het aanvragen en afhandelen van een aantal diensten en naar de manier waarop ze contact met ons hadden.

Veel onderdelen in onze dienstverlening lopen goed of gaan beter dan in het verleden

De respons was met 25,1%, hoger dan ons onderzoeksbureau normaal aantreft. Dat zegt iets over de betrokkenheid van onze inwoners en ondernemers!
Onze dienstverlening wordt gewaardeerd met een 7,4 en dat is hoger dan bij andere gemeenten. Er was ook een mogelijkheid om tekstueel zaken aan te geven en daar werd veel gebruik van gemaakt: interessante feedback in de vorm van complimenten en verbeterpunten. 

Onderdelen waar het nog beter kan of beter moet

Met name op het gebied van vergunningverlening, meldingen openbare ruimte en meer in het algemeen het tijdig terugbellen en mailen kan het beter 

Op deze punten horen we bijvoorbeeld terug dat klanten niet altijd teruggebeld of teruggemaild worden en ze niet of niet tijdig geïnformeerd worden over de voortgang van een aanvraag of melding. Aan deze punten werken we continu, maar ze vragen ook een verdere verdieping.

Daarom voeren we de komende tijd een verdiepend onderzoek dienstverlening uit om meer specifiek te weten te komen waar de verbeterpunten zitten. 
 

Gemeentehuis in Domburg