Op woensdag 26 mei 2021 start de inschrijving voor de uitgifte van bouwgrond op het bedrijventerrein Oosterloo te Domburg. We geven 7 bouwkavels uit, 6 in het te bouwen bedrijfsverzamelgebouw en 1 losse kavel.

Inschrijven

Iedere Veerse ondernemer die staat ingeschreven bij de Kamer van koophandel en die een bedrijf uitoefent overeenkomstig het begrip ‘bedrijf’ in het bestemmingsplan Bedrijventerreinen Veere, kan zich inschrijven op een van deze kavels. U kunt alleen inschrijven met een inschrijfformulier dat onderdeel uitmaakt van de informatiebrochure.

Loting

De inschrijving eindigt op woensdag 23 juni 2021. De loting van de bouwkavels is op maandag 5 juli 2021.

Contact

Heeft u vragen over de bouwkavels? Neem dan contact op Han Reijnhoudt via telefoonnummer (0118) 555 318.