Overleg over de mogelijkheden van een alternatief hotelplan

Onder leiding van een derde voert de gemeente met Dormio overleg over de mogelijkheden van een alternatief hotelplan op het Kaasboerterrein. Dit overleg vindt plaats in constructieve sfeer en heeft tot doel de mogelijkheden van een aangepast plan in kaart te brengen. Dat enerzijds financieel exploitabel is voor Dormio en anderzijds tegemoet komt aan onze wens om te komen tot een realistische afslanking/reductie van het eerdere hotelplan.

Tegelijkertijd respecteren we elkaars juridische positie met betrekking tot de lopende procedures.