De jaarrapportages integriteit 2020 voor de ambtelijke en bestuurlijke integriteit zijn vanaf nu beschikbaar op de pagina 'Integriteit' op onze website. 

In 2020 kregen wij:

  • geen integriteitsmeldingen over medewerkers van de gemeente Veere;
  • 3 meldingen over politieke ambtsdragers. Er zijn geen integriteitschendingen geconstateerd. Eén melding was eind 2020 nog niet afgehandeld.