Klachtenprocedure Porthos

Lees voor
Home > Inwoners > Zorg, werk en inkomen > Klachtenprocedure Porthos

Klachtenprocedure Porthos

Ontevreden over Porthos?

Wie klachten heeft over zorg of ondersteuning, kan gebruik maken van de bestaande klachtenprocedure van de desbetreffende zorgaanbieder of organisatie. Voelt u zich niet goed behandeld door Porthos? Bent u ontevreden over de dienstverlening? Ga hierover dan in gesprek met uw klantondersteuner of contactpersoon bij Porthos. Als dit uw ontevredenheid niet voldoende wegneemt, kunt u een klacht indienen. Een klacht heeft te maken met gedrag van Porthos als organisatie of met gedrag van één van de medewerkers van Porthos.

Waar kunt u met uw klacht terecht

Richt uw klacht aan het College van B&W, Postbus 1000, 4357 ZV Domburg. Dit mag ook per mail naar info@porthos.nl. Als u vindt dat uw klacht niet op tijd of niet naar tevredenheid is behan­deld, kunt u naar de Zeeuwse Ombudsman. U kunt niet terecht bij de Nationale ombudsman. Wilt u meer informatie over hoe u een klacht indient? Bekijk dan onderstaande folder.

Te downloaden:

Vacatures

Volg gemeente Veere

  

Contactgegevens

Gemeente Veere
Postbus 1000
4357 ZV Domburg
Telefoon (0118) 555 444
Fax (0118) 555 433
E-mail gemeente@veere.nl

 06 2358 4577

Bezoekadres:
Traverse 1
4357 ET Domburg

Apps