Subsidieregeling Asbest van het dak

Lees voor
Home > Inwoners > Wonen en (ver)bouwen > Subsidieregeling Asbest van het dak

Subsidieregeling Asbest van het dak

Subsidieregeling verwijderen asbestdaken

Rijk

Vanaf 2024 zijn asbestdaken verboden. Om asbestdaken te saneren is er dit jaar een rijksstimuleringsregeling van kracht. Deze regeling moet vooral de komende vier jaar de verwijdering van asbest aanjagen. Voor de totale subsidieperiode is € 75.000.000,00 beschikbaar. Het meeste asbest ligt op bedrijfsgebouwen, waarvan ongeveer 75% in de agrarische sector. De subsidie geldt niet voor het door particulieren in eigen beheer slopen van maximaal 35 m² asbesthoudende dakbedekking van hun perceel. Is de oppervlakte van het dak groter dan komt dit wel voor subsidie in aanmerking en moet het asbest ook door een gecertificeerd verwijderingsbedrijf worden verwijderd.

De Rijkssubsidie bedraagt € 4,50 per m² verwijderd asbestdak, met een maximum van € 25.000,00 per adres (= 5.555 m²).
Voor de rijksregeling geldt dus:

  • Het verwijderde asbestdak moet groter zijn dan 35 m².
  • Het asbestdak moet door een gecertificeerd verwijderingsbedrijf zijn verwijderd.
  • De sanering moet na 1 januari 2016 hebben plaatsgevonden.
  • De verwijdering moet bij het landelijk asbestvolgsysteem zijn gemeld.

Aanvragen rijkssubsidie

Subsidie kan uiterlijk zes maanden na uitvoering van de verwijdering van het asbestdak worden aangevraagd bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Indienen kan digitaal via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. U heeft daarbij uw DigiD nodig.

Gemeente

Ook de gemeente Veere wil met een eigen regeling een duit in het zakje doen. Voor de komende vier jaar is steeds € 10.000,00 beschikbaar om bij te dragen aan het saneren van asbestdaken in de gemeente. Omdat voor het verwijderen van asbest een ‘sloopmelding asbest inventarisatierapport’ nodig is, levert de gemeente een bijdrage in de kosten om dat te laten maken. De subsidie bedraagt 100% van de kosten van dit rapport met een maximum van € 400,00 per kadastraal perceel. Ook voor een gemeentelijke bijdrage kan achteraf binnen zes maanden een verzoek worden ingediend (zowel schriftelijk als digitaal). Betaling gebeurt dan binnen twee weken. Particulieren mogen zelf voor maximaal 35 m² asbest verwijderen. Dan geldt echter de rijksregeling niet. De gemeenteregeling geldt bij particulieren alleen als de asbestsanering door een erkend saneringsbedrijf gebeurt. In dat geval moet ook daarvoor een sloopmelding (met inventarisatierapport) gedaan worden.

Aanvragen gemeentesubsidie

Dat kan uiterlijk zes maanden nadat het asbest is verwijderd met het formulier Asbest van het dak. Houd uw BSN- en IBAN-nummer bij de hand.

Sloopmelding

Voor het verwijderen van het asbesthoudende dak moet bij de gemeente een sloopmelding gedaan zijn. Dat kan digitaal via de website van het Omgevingsloket. U heeft hierbij uw DigiD nodig. Bij de sloopmelding hoort een asbestinventarisatierapport. Dit is een rapport, dat is opgesteld door een gecertificeerd bedrijf dat het asbest dat u wilt verwijderen onderzoekt. De sloopmelding moet minimaal vier weken voordat het sloopwerk begint zijn gedaan.

Andere regelingen

Er zijn nog meer regelingen, bijvoorbeeld de provinciale stimuleringsregeling ‘Asbest eraf zon erop’ voor agrariërs, voormalige agrariërs en eigenaren van een voormalig agrarisch bouwblok. Ook zijn er voor bedrijven fiscaal aantrekkelijke investeringsregelingen.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u ook de websites hieronder bekijken.

Voor meer informatie over de gemeentelijke subsidieregeling en het doen van een sloopmelding kunt u contact opnemen met Karin Rewijk van de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer (0118) 555 228 of e-mailadres k.rewijk@veere.nl.

Vacatures

Volg gemeente Veere

  

Contactgegevens

Gemeente Veere
Postbus 1000
4357 ZV Domburg
Telefoon (0118) 555 444
Fax (0118) 555 433
E-mail gemeente@veere.nl

 06 2358 4577

Bezoekadres:
Traverse 1
4357 ET Domburg

Apps