Duurzaam Veere

Lees voor
Home > Inwoners > Wonen en (ver)bouwen > Duurzaam Veere

Duurzaam Veere

Duurzaamheid

Als gemeente vinden wij het belangrijk dat we goed met elkaar en met de aarde omgaan. Daarom willen wij een voorbeeld zijn in duurzaamheid. Zo streven we ernaar om in 2030 een volledig energie neutrale organisatie te zijn. En in 2050 een volledig energie neutrale gemeente. Om dat te bereiken, nodigen we iedereen uit om duurzaam te handelen en duurzame initiatieven te nemen. 

In het ‘Duurzaamheidsplan 2017-2020’ staat beschreven hoe we met elkaar deze duurzaamheidsambitie kunnen realiseren. In de nieuwsbrief leest u het laatste nieuws over Duurzaam Veere.

Duurzaam wonen

Duurzaam bouwen

Duurzaam Bouwloket Zeeland

Energielabels en woningverbetering

Verduurzaming waardevolle en monumentale panden

  • Voor de eigenaren van waardevolle en monumentale panden is gemeente Veere een speciaal traject opgestart, waarin de verduurzaming van deze panden wordt begeleid. Voor deze groep is een informatiebijeenkomst gehouden, om vervolgens toe te werken naar een 'duurzaamheidpaspoort'. Een duurzaamheid- of monumentenpaspoort geeft u inzicht in de opbouw van uw pand, het historische perspectief ervan en de energiehuishouding. Het doel van het paspoort is bewustwording en om uw pand in stappen op een duurzaam hoger niveau te brengen. Wilt u deelnemen aan dit traject? Vul dan het deelnameformulier in. Of bekijk meer informatie en subsidiemogelijkheden voor verduurzaming waardevolle panden of de subsidieverordening waardevolle panden.

Informatiebijeenkomst eigenaren rijksmonument

Op donderdag 21 juni is er om 20.00 uur een informatiebijeenkomst in De Korenmaat in Veere. Tijdens deze bijeenkomst krijgen eigenaren van een rijksmonument uitleg over de warmtescan die gemaakt zijn van hun pand(en). Mensen die interesse hebben kunnen zich aanmelden voor deze bijeenkomst. Meer informatie en aanmelden.

Energieneutrale nieuwbouw

Zonnepanelen op uw dak

Milieubewust stoken

Stimuleringslening woningverbetering

Subsidieregeling Asbest van het dak

Slopen van gebouw of woning, sloopmelding

Duurzaam ondernemen

Mogelijkheden voor duurzaam ondernemen

  • Steeds meer bedrijven nemen maatregelen om respectvol om te gaan met hun omgeving. Duurzaam ondernemen is een kwestie van investeren om een beter rendement te halen. Als we allemaal slim omgaan met energie, water, afval en vervoer sparen we het milieu. En u bespaart tegelijkertijd geld. Iedere onderneming kan besparen op de energierekening, waternota, afval- en transportkosten.

Groene Innovatieprijs

  • De Groene Innovatieprijs Veere, bestaande uit een geldprijs van € 10.000, wordt vanaf 2017 jaarlijks uitgereikt aan de meest innovatieve, groene ondernemer in de gemeente Veere.

Programma Biobased Economy voor Veerse ondernemers

  • Speciaal voor Veerse ondernemers in de horeca, verblijfsrecreatieve en agrarische sector ontwikkelt gemeente Veere in samenwerking met HZ Centre of Expertise Biobased Economy een programma en pilots in ‘Biobased Economy’.

Duurzame energie

Windenergie, zonne-energie en energie uit water zijn belangrijke vormen van duurzame energie om in de gemeente Veere energiedoelstellingen te halen:

Postcodestroom

Het Zon Effect

  • Het Zon Effect is een initiatief van de Vereniging Zeeuwse Milieufederatie (ZMF) en Zeeuwind om meer voordeel uit de zon te halen. Onze provincie heeft namelijk de meeste zonuren van Nederland. Het Zon Effect organiseert daarom bijeenkomsten en acties – ook in onze gemeente – om heel Zeeland te laten overstappen op zonne-energie. Gezamenlijke inkoop van zonnepalen is één van de initiatieven. Verder werken boerderijen, verenigingen en sportclubs mee met diverse acties om zonne-energie te gebruiken en te promoten. 

Windenergie

  • Het aandeel windenergie in de gemeente Veere is al groot. Windmolens concentreren we op Neeltje Jans (Windpark Bouwdokken). Op het eiland Walcheren zijn (grote) windmolens niet gewenst. We maken de komende jaren wel één of enkele tijdelijke proefopstellingen met kleinere, innoverende, landschappelijk inpasbare windmolens mogelijk.

Duurzame mobiliteit

Mobiliteit is één van de belangrijkste veroorzakers van CO2-uitstoot en draagt hiermee bij aan de klimaatverandering. Bovendien neemt de CO2-uitstoot door mobiliteit, zonder ingrijpen, de komende jaren verder toe. De verkeers- en vervoersector veroorzaakt 27% van de CO2-uitstoot in Veere. Hier ligt dus een grote opgave. We willen vervoersbewegingen verminderen en zorgen dat alle personenauto’s emissievrij gaan rijden. Bij de inrichting van infrastructuur houden we hier rekening mee. Om (belastende) vervoersbewegingen te verminderen stimuleren we het gebruik van de fiets door voldoende, nette en veilige stallingsmogelijkheden voor fietsen te realiseren. We voeren parkeerbeleid en parkeerregulatie uit. We investeren in duurzaam toeristisch vervoer en onthaalplaatsen. We houden de kwaliteit van het openbaar vervoer in stand. We stimuleren en promoten elektrisch vervoer en vervoer op waterstof en voorzieningen hiervoor. We juichen deelmobiliteit toe, zoals autodelen.

Duurzame gemeentelijke organisatie

Onderdeel van een duurzame en energie neutrale gemeente Veere is dat we als gemeentelijke organisatie onze eigen gebouwen energieneutraal maken. En gemeentelijke eigendommen duurzaam beheren. Dit gebeurt o.a. door:

Duurzaam inkopen

Zonnepanelen op het gemeentehuis

Verduurzaming gemeenteloods Grijpskerke

Verduurzaming maatschappelijk vastgoed

Elektrische auto’s & scooters buitendienst gemeente Veere

Duurzame recreatie en toerisme

Green Key

  • Green Key is hét internationale keurmerk voor duurzame bedrijven in de recreatie- en vrijetijdsbranche en zakelijke markt. Het keurmerk laat zien dat de ondernemingen er alles aan doen om het milieu zo min mogelijk te belasten met hun activiteiten. Bedrijven met dit keurmerk gaan daarmee net een stap verder dan de wet- en regelgeving vereist. Een aantal horecaondernemingen en campings in de gemeente Veere heeft dit keurmerk verkregen met behulp van een subsidie die de gemeente beschikbaar had gesteld. Op de website van Green Key leest u hoe zich ook kunt aanmelden. 

Blauwe vlag

  • De Blauwe Vlag is een internationale milieuonderscheiding, die wordt toegekend aan stranden en jachthavens die aan de campagne deelnemen en aangetoond hebben schoon en veilig te zijn.

Quality Coast

  • De gemeente Veere behaalde in 2017 het ‘gouden level’ in de Quality Coast Award.

Energieke samenleving

Inwoners spelen een belangrijke rol bij het realiseren van de ambitie. We stimuleren coöperaties op het gebied van kleinschalige duurzame initiatieven en ondersteunen bewonersinitiatieven op het gebied van duurzaamheid.

Contact

Heeft u vragen, suggesties of ideeën rondom duurzaamheid? Neemt gerust contact op met het Aanjaagteam Duurzaamheid via e-mailadres duurzaamveere@veere.nl of telefoonnummer (0118) 555 442.

Vacatures

Volg gemeente Veere

  

Contactgegevens

Gemeente Veere
Postbus 1000
4357 ZV Domburg
Telefoon (0118) 555 444
Fax (0118) 555 433
E-mail gemeente@veere.nl

 06 2358 4577

Bezoekadres:
Traverse 1
4357 ET Domburg

Apps