Westkapelle, groot onderhoud Joossesweg fase 2

Lees voor
Home > Inwoners > Werk in uitvoering > Westkapelle, groot onderhoud Joossesweg fase 2

Westkapelle, groot onderhoud Joossesweg fase 2

De komende jaren gaan we “Groot onderhoud Joossesweg fase 2” uitvoeren. Dit is het zuidoostelijke gedeelte van Joossesweg van huisnummer 93 t/m 213. Het groot onderhoud bestaat uit het vervangen van de verharding, inclusief de kabels en leidingen. Vanwege de grote omvang van deze werkzaamheden wordt het werk in twee seizoenen uitgevoerd. 

Werkzaamheden aan kabels en leidingen door DNWG (start januari 2019, gereed 19 april 2019)

-    We graven sleuven voor de aanleg van een nieuwe waterleiding en nieuwe elektriciteitskabels. 
-    De nieuwe waterleiding is een buis van PVC materiaal. Na het testen van de leiding en beproeven van het watermonster sluiten we de woningen aan op de nieuwe waterleiding.
-    Hierna verwijderen we de oude waterleidingen van asbestcement, en voeren deze af.
-    Vervolgens leggen we een nieuwe elektriciteitskabel aan. Alle woningen en lichtmasten sluiten we hierop aan

Werkzaamheden gemeente Veere (start oktober 2019, gereed april 2020)

-    In de hoofdroute vervangen we de huidige betonstraatstenen door een asfaltverharding
-    Onder de nieuwe asfaltverharding brengen we een puinfundering aan
-    De kruisingen verhogen we met behulp van drempelconstructies
-    De zijwegen leggen we opnieuw aan met de huidige betonstraatstenen

Als u nog vragen heeft over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met de heer J.C. Marijs, projectleider van de afdeling openbare ruimte. Op werkdagen is hij bereikbaar via doorkiesnummer (0118) 555325; zijn persoonlijke e-mailadres is jc.marijs@veere.nl.

Te downloaden:

Vacatures

Volg gemeente Veere

  

Contactgegevens

Gemeente Veere
Postbus 1000
4357 ZV Domburg
Telefoon (0118) 555 444
Fax (0118) 555 433
E-mail gemeente@veere.nl

 06 2358 4577

Bezoekadres:
Traverse 1
4357 ET Domburg

Apps