Veere, herstel kademuren

Lees voor
Home > Inwoners > Werk in uitvoering > Veere, herstel kademuren

Veere, herstel kademuren

Op 22 oktober 2018 is fase I van het herstel van de kademuren in Veere gestart. Vóór de Koningin Beatrixbrug wordt een waterkering aangebracht en achter de brug wordt het waterpeil tot aan de Gedempte Haven verlaagd tot aan de onderzijde van de kademuur.

Bij een inspectie van de haven in 2017 bleek dat er schade was aan het metsel- en voegwerk en aan de houtconstructie van de steiger. Begin 2018 zijn de kademuur en alle houten constructie-onderdelen verder onderzocht en bleek een grondige opknapbeurt nodig. Op een aantal plaatsen is de muur gescheurd en is het voegwerk uitgespoeld of er uit gevallen. Op veel plaatsen is het houtwerk zo aangetast door houtrot of zwammen dat het vervangen moet worden.

De plantengroei op de muur is ook onderzocht en er zijn geen planten bij die op de ‘rode lijst van planten’ staan. Toch zijn er in overleg met de deskundige een aantal planten aangewezen, die op de muren moeten blijven. Sommige delen van de muur worden in zijn geheel weggehaald, en later weer terug gemetseld. Op sommige delen van de muren wordt het voegwerk zo aangebracht, dat planten zich makkelijk kunnen hechten.

Tijdens de uitvoering laat de gemeente de grondwaterstand monitoren, en de trillingen die mogelijk worden veroorzaakt door het inbrengen van damwanden en nieuwe vloedpalen. De verwachting is dat in de loop van februari 2020 het waterniveau in de haven weer op peil zal zijn. De uitvoering van fase 1 duurt tot uiterlijk vrijdag 29 maart. Eind oktober 2019 start fase II en die duurt tot maart 2020. 

De totale kosten van het werk zijn geraamd op € 1.260.000,-

Vacatures

Volg gemeente Veere

  

Contactgegevens

Gemeente Veere
Postbus 1000
4357 ZV Domburg
Telefoon (0118) 555 444
Fax (0118) 555 433
E-mail gemeente@veere.nl

 06 2358 4577

Bezoekadres:
Traverse 1
4357 ET Domburg

Apps