Oostkapelle, herinrichting Dorpsstraat, Waterstraat en Noordweg

Lees voor
Home > Inwoners > Werk in uitvoering > Oostkapelle, herinrichting Dorpsstraat, Waterstraat en Noordweg

Oostkapelle, herinrichting Dorpsstraat, Waterstraat en Noordweg

Op 20 april 2017 heeft de Raad het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan Veere (GVVP) goedgekeurd. Hierin is de toekomstige wegenstructuur van de gemeente Veere zowel binnen als buiten de bebouwde kom vastgelegd. In dit plan is in de voorkeursvariant van de wegenstructuur Oostkapelle betiteld als eindstation en niet meer als kern met doorgaand verkeer.

De Dorpsstraat staat op basis van gemeten (te hoge) intensiteiten en snelheden in het GVVP opgenomen als prioritaire weg om heringericht te worden. Als gevolg van de ingewikkelde vormgeving is het kruispunt Noordweg-Lantsheerstraat in het GVVP opgenomen als onveilig voor de zwakke weggebruiker. Ook de Noordweg moet voldoen aan de in het GVVP opgenomen basiscriteria voor een erftoegangsweg met een snelheidsregime van 30 km/u. 

In het Dorpsplan Oostkapelle 2030 is één van de geformuleerde beleidsdoelstellingen om in de Dorpsstraat de veiligheid en de attractiviteit te verbeteren. Het benadrukken van het verblijfskarakter van een weg heeft een verkeersremmend effect. Ook het verbeteren van het fietsklimaat is één van de doelstellingen. Gezien bovenstaande punten is een volledige herinrichting gewenst. Om het verblijfsgebied kern Oostkapelle meer karakter te geven wordt ook de Waterstraat meegenomen in de herinrichting.

We willen zorgen voor een Duurzaam Veilig ingerichte Dorpstraat, Waterstraat en Noordweg met een hoge attractiviteit als verblijfsgebied. Op verzoek van de klankbordgroep en de vervoersmaatschappij worden de bushaltes aan de Dorpsstraat en Molenweg verplaatst naar de Domburgseweg. Op de nieuwe locatie is de ruimte om volwaardige bushaltes conform de huidige normen te creëren met fietsvoorzieningen.

De riolering in de Waterstraat, Dorpsstraat en een gedeelte van de Noordweg verkeert in slechte staat en moet vervangen worden. Bepaalde rioolstrengen liggen op (toekomstig) particulier terrein (Knotwilgterrein) of moeilijk te bereiken plaatsen. Deze rioolstrengen kunnen tijdens de herinrichtingswerkzaamheden eenvoudig verlegd worden in openbaar gebied. We zorgen er voor dat de riolering weer voor decennia voldoet aan de afvoernormen en bedrijfszekerheid. Door het verwijderen van rioolstrengen in particulier en/of moeilijk te bereiken locaties en deze tracés te verplaatsen naar openbaar gebied vereenvoudigen we het toekomstig onderhoud.

Uitvoering

De uitvoering van de werkzaamheden is 5 november gestart. De aannemer heeft eerst de beplanting gerooid ten zuiden van de kerk om de plantvakken vervolgens te voorzien van tijdelijke bestrating. Hierdoor kan het gemotoriseerd verkeer het weggedeelte Dorpsstraat tussen de Molenweg en Waterstraat (oostelijk) in twee richtingen berijden. Daarna is gestart met het vervangen van de riolering in de Torenstraat richting Dorpsstraat.

DNWG is in de Torenstraat begonnen met de werkzaamheden aan de kabels en leidingen en is ondertussen al gevorderd tot voorbij de kerk de Dorpsstraat in. 
Door de snellere vorderingen dan verwacht in de planning van DNWG en daarnaast door langere levertijden van speciale materialen moeten we werkzaamheden gaan combineren in één aaneengesloten fase. Hierdoor blijven de straten in eerste instantie langer liggen met een puinverharding, maar zonder bestrating. Hierdoor kunnen we wel tijdwinst halen in de totale planning. 

Voor de actuele verkeersmaatregelen verwijzen wij u ook graag naar onderstaande bewonersbrieven en tekeningen.

Meer informatie over de werkzaamheden van DNWG leest u op hun website

Het gedeelte Noordweg en Waterstraat (noordelijk en oostelijk van de kerk) volgen na het zomerseizoen van 2019.

Ophalen huisvuil

Het is voor de huisvuilophaaldienst niet mogelijk het huisvuil op te halen binnen de fase waar werkzaamheden plaatsvinden. Omwonenden verzoeken we het huisvuil op de voor hun bekende plaats aan te bieden, waarna de aannemer de containers verzamelt buiten het werkvak en weer terug zet.

Aangepaste dienstregeling Connexxion 

In verband met de werkzaamheden in Oostkapelle, heeft Connexxion een aangepaste dienstregeling. 
Het gaat hier om de lijn 52 en 53 van en naar Middelburg. De actuele tijden vindt u in het onderstaande bestand. 

Contact

Wit u meer weten over de herinrichting? Neem dan gerust contact op met Erik van den Bergen via telefoonnummer (0118) 555 284 of e-mailadres e.van.den.bergen@veere.nl.

Met vragen over de uitvoering kunt u contact opnemen met aannemer Van Gelder via telefoonnummer 088-1154115 of e-mailadres oostkapelle@vangelder.com.

Wilt u tijdens de kerstvakantie een vraag stellen of een melding doen? Bekijk dan onderstaande bewonersbrief. Hierin staat wie u kunt bereiken.

Inloopspreekuur

Elke vrijdagmiddag zal er tussen 13.00 – 14.00 uur een inloopspreekuur worden gehouden in de keet (locatie: Dorpsstraat tegenover de Rabobank / naast de begraafplaats). Hier kunt u terecht met al uw specifieke vragen.
 

Vacatures

Volg gemeente Veere

  

Contactgegevens

Gemeente Veere
Postbus 1000
4357 ZV Domburg
Telefoon (0118) 555 444
Fax (0118) 555 433
E-mail gemeente@veere.nl

 06 2358 4577

Bezoekadres:
Traverse 1
4357 ET Domburg

Apps