Oostkapelle, herinrichting Burgvliet fase 2

Lees voor
Home > Inwoners > Werk in uitvoering > Oostkapelle, herinrichting Burgvliet fase 2

Oostkapelle, herinrichting Burgvliet fase 2

Het project ‘herinrichting Burgvliet fase 2’ te Oostkapelle is van start gegaan. 

Werkzaamheden en planning

In navolging op de herinrichting van de 1e fase gaan we het overige en laatste deel van Burgvliet opnieuw herinrichten. Deze herinrichting houdt in dat we nieuwe bestrating laten aanleggen. De kolken waar het regenwater in terecht komt, komen in het midden van de bestrating. Het wegprofiel verandert van bol naar hol. Zo is de straat beter bestand tegen extreme regenval. Vooruitlopende op deze werkzaamheden gaat het nutsbedrijf DNWG de elektra en waterleiding vervangen. 

De werkzaamheden van het nutsbedrijf zijn bijna afgerond. De verwachting is dat begin maart 2019 de aannemer gereed is. 

De werkzaamheden voor de bestrating starten op 20 februari 2019 en duren tot 18 april 2019. De planning is afhankelijk van het weer en onvoorziene omstandigheden. De aannemer die voor ons de werkzaamheden uitvoert is aannemersbedrijf Lindeloof B.V. uit Hellevoetsluis. Uitvoerder namens aannemersbedrijf Lindeloof B.V. op het werk is de heer Kroeze. Hij is te bereiken op telefoonnummer 06-54957623.

Wat betekent dit voor u tijdens de uitvoering van de werkzaamheden?

Fasering

Om de overlast zoveel mogelijk voor u te beperken wordt het werk in fasen uitgevoerd (zie de bijlage). De fasen overlappen elkaar om efficiënt te kunnen werken.

Verkeer

Door de werkzaamheden zijn de percelen in het werkgebied niet of moeilijk bereikbaar voor voertuigen. Hiervoor vragen wij uw begrip. De aannemer heeft van ons opdracht gekregen om de percelen zoveel mogelijk bereikbaar te houden voor voetgangers. Als u problemen heeft met de bereikbaarheid van de woning, wilt u dit dan aan ons of Lindeloof doorgeven? De hulpdiensten zoals brandweer, politie en ambulance worden over deze werkzaamheden geïnformeerd.

Parkeren

Wilt u met het parkeren van uw auto rekening houden dat u geen wegvak afsluit voor de aannemer en de hulpdiensten? Hulpdiensten moeten bij eventuele calamiteiten altijd vrije doorgang hebben, ook buitenom de werktijden.

Contact vragen over de uitvoering van kabels en leidingen (Van der Straaten)

Als u vragen heeft over de uitvoering kunt u contact opnemen met de heer Louis Scheele. Het algemeen nummer van Van der Straaten is 0113-382510.

Contact overige vragen nutsvoorzieningen (DNWG)

Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met de heer Eddy Moesman, toezichthouder DNWG. Zijn mobiele nummer is 0610437378; zijn persoonlijke e-mailadres is Emoesman2@dnwg.nl. 

Vragen en klachten over de werkzaamheden kunt u ook stellen aan het adviesbureau RAE (info@adviesbureau-rae.nl), welke het omgevingsmanagement namens DNWG verzorgt.

Contact vragen herinrichting Burgvliet 2e fase gemeente Veere

Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met de heer Waldo Geldof, projectleider van de afdeling Openbare Ruimte. Zijn nummer is 0118-555466; zijn persoonlijke e-mailadres is w.geldof@veere.nl. 

Contact buiten werktijden

Als er tijdens de uitvoering van de werkzaamheden problemen zijn buiten kantoortijden dan kunt u contact opnemen met de piketdienst van de gemeente Veere. Zij zijn te bereiken via telefoonnummer 0118-555444.

Vacatures

Volg gemeente Veere

  

Contactgegevens

Gemeente Veere
Postbus 1000
4357 ZV Domburg
Telefoon (0118) 555 444
Fax (0118) 555 433
E-mail gemeente@veere.nl

 06 2358 4577

Bezoekadres:
Traverse 1
4357 ET Domburg

Apps