Oostkapelle, herinrichting Burgvliet fase 2

Lees voor
Home > Inwoners > Werk in uitvoering > Oostkapelle, herinrichting Burgvliet fase 2

Oostkapelle, herinrichting Burgvliet fase 2

Het project ‘herinrichting Burgvliet fase 2’ te Oostkapelle is van start gegaan. 

Werkzaamheden en planning

In navolging op de herinrichting van de 1e fase gaan we het overige en laatste deel van Burgvliet opnieuw herinrichten. Deze herinrichting houdt in dat we nieuwe bestrating laten aanleggen. De kolken waar het regenwater in terecht komt, komen in het midden van de bestrating. Het wegprofiel verandert van bol naar hol. Zo is de straat beter bestand tegen extreme regenval. Vooruitlopende op deze werkzaamheden gaat het nutsbedrijf DNWG de elektra en waterleiding vervangen. 

De aannemer voor de werkzaamheden van DNWG is Van der Straaten uit Hansweert. Het werk is gestart op 5 november 2018 en duurt tot en met eind februari 2019. Deze planning is afhankelijk van het weer en onvoorziene omstandigheden. Onderaan deze pagina staat de planning. Eerst wordt de hoofdleiding vervangen en daarna aansluitend de huisaansluitingen. 
 
Na gereedkomen van het werk van DNWG start het werk van de gemeente Veere. Bedoeling is om voor Pasen 2019 gereed te zijn. Deze planning moet nog door de aannemer worden opgesteld. Op 18 oktober 2018 is een informatie bijeenkomst gehouden om de werkzaamheden uit te leggen.

Wat betekent dit voor u tijdens de uitvoering van de werkzaamheden?

Verkeer

Tijdens de werkzaamheden is de rijbaan Burgvliet afgesloten voor al het verkeer. Uw perceel is wel altijd te voet bereikbaar. De aannemers gaan gefaseerd te werk. Dit betekent dat sommige delen van de straat beter bereikbaar zijn dan andere. De aannemer en of DNWG zal u hierover nog nader informeren. Ook kunt u via de website van DNWG het project volgen.

Wij willen u vragen om de auto’s elders in het park te parkeren, zodanig dat deze geen hinder opleveren voor de werkzaamheden. Tijdens de kerstvakantie (24 december 2018 tot en met 5 januari 2019) is de straat tijdelijk bereikbaar voor autoverkeer, na de kerstvakantie gaat de aannemer de werkzaamheden hervatten.

Wilt u materialen lossen of heeft u klanten, belt u dan met de uitvoerders van de aannemers voor verdere informatie en assistentie.

Bereikbaarheid voor hulpdiensten

De hulpdiensten zijn ingelicht over deze werkzaamheden.

Contact vragen over de uitvoering van kabels en leidingen (Van der Straaten)

Als u vragen heeft over de uitvoering kunt u contact opnemen met de heer Louis Scheele. Het algemeen nummer van Van der Straaten is 0113-382510.

Contact overige vragen nutsvoorzieningen (DNWG)

Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met de heer Eddy Moesman, toezichthouder DNWG. Zijn mobiele nummer is 0610437378; zijn persoonlijke e-mailadres is Emoesman2@dnwg.nl. 

Vragen en klachten over de werkzaamheden kunt u ook stellen aan het adviesbureau RAE (info@adviesbureau-rae.nl), welke het omgevingsmanagement namens DNWG verzorgt.

Contact vragen herinrichting Burgvliet 2e fase gemeente Veere

Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met de heer Waldo Geldof, projectleider van de afdeling Openbare Ruimte. Zijn nummer is 0118-555466; zijn persoonlijke e-mailadres is w.geldof@veere.nl. 

Contact buiten werktijden

Als er tijdens de uitvoering van de werkzaamheden problemen zijn buiten kantoortijden dan kunt u contact opnemen met de piketdienst van de gemeente Veere. Zij zijn te bereiken via telefoonnummer 0118-555444.

Vacatures

Volg gemeente Veere

  

Contactgegevens

Gemeente Veere
Postbus 1000
4357 ZV Domburg
Telefoon (0118) 555 444
Fax (0118) 555 433
E-mail gemeente@veere.nl

 06 2358 4577

Bezoekadres:
Traverse 1
4357 ET Domburg

Apps