Grijpskerke, herinrichting Middelburgseweg - Walcherseweg

Lees voor
Home > Inwoners > Werk in uitvoering > Grijpskerke, herinrichting Middelburgseweg - Walcherseweg

Grijpskerke, herinrichting Middelburgseweg - Walcherseweg

We voeren samen met de Netwerkgroep (DNWG) en waterschap Scheldestromen diverse werkzaamheden uit op de Walcherseweg en Middelburgseweg tussen Grijpskerke en Middelburg. In dit samenwerkingsverband zal het Waterschap als penvoerder optreden.

Wat gaan we doen?


•    Het fietspad verbreden we naar 3 meter; ook in de kern Buttinge.
•    Buiten de bebouwde kom krijgt de rijweg een nieuwe asfaltlaag en markering die past bij een maximumsnelheid van 60 kilometer per uur.
•    In de kern Buttinge richten we de rijbaan in als 30 kilometerzone en leggen we nieuwe regenwaterriolering aan.
•    De kruisingen met de Poppendamseweg en de Hogelandseweg krijgen verkeersvriendelijke plateaus om de snelheid te remmen.
•    De bomen en struiken langs de wegen worden onderhouden. Zieke bomen (circa 120 stuks, onder andere essen) rooien we vanwege de verkeersveiligheid. De struiken dicht langs het fietspad worden gesnoeid. We bekijken waar het mogelijk is om bomen en struiken terug te planten om het huidige wegbeeld te behouden.
•    Over het gehele tracé leggen we in de middenberm drie extra elektricitieitskabels aan.
•    In de kern van Buttinge verwijderen we de oude drinkwaterleiding en leggen een nieuwe drinkwaterleiding aan. Ook verwijderen we een drinkwaterleiding tussen Middelburg en de Hogelandseweg die buiten gebruik is.

Planning

Maandag 14 januari 2019 start KWS Infra in opdracht van waterschap Scheldestromen met de werkzaamheden aan de Middelburgseweg en de Walcherseweg. Meer informatie over de planning vindt u in de bewonersbrief onderaan deze pagina. 

Vragen over de werkzaamheden

Heeft u vragen? Bel gerust met de omgevingsmanager van KWS: Monique van Kilsdonk, telefoonnummer:+31 629036412. Uiteraard is het ook mogelijk om te mailen via mvankilsdonk@kws.nl.

Tekeningen

Voor de tekeningen van het werk verwijzen we u naar de website van Waterschap Scheldestromen.

Vacatures

Volg gemeente Veere

  

Contactgegevens

Gemeente Veere
Postbus 1000
4357 ZV Domburg
Telefoon (0118) 555 444
Fax (0118) 555 433
E-mail gemeente@veere.nl

 06 2358 4577

Bezoekadres:
Traverse 1
4357 ET Domburg

Apps