Domburg, reconstructie 't Groentje en Schuitvlotstraat

Lees voor
Home > Inwoners > Werk in uitvoering > Domburg, reconstructie 't Groentje en Schuitvlotstraat

Domburg, reconstructie 't Groentje en Schuitvlotstraat

Reconstructie van ’t Groentje en de Schuitvlotstraat

Algemeen

’t Groentje moet weer een bijzondere groene plek worden die herkenbaar is als eenheid. Een plek die uitnodigt voor verblijf van voetgangers, fietsers en waar de automobilist te gast is. Het plein wordt eenduidig ingericht met een bestrating van klinkers van gevel tot gevel, volgens het “Shared Space” principe. Zo wordt meer ruimte gecreëerd voor de voetganger en fietser. Een groene inrichting met behoud van de gezonde bestaande bomen, duidelijk fietsparkeren (met oplaadpunt voor de elektrische fiets), terrassen, groen en zitgelegenheden.

Ook de Schuitvlotstraat is bij de uitvoering meegenomen. De huidige rijweg van asfalt wordt vervangen door een bestrating in klinkers en ook zal de bushalte worden aangepast. Er komt een minimaal 2 meter brede voetgangersstrook aan de westzijde van de straat. Scheiding van auto en fietser t.o.v. de voetganger door een schuine trottoirband. 

Werkzaamheden

Eerst worden er door DNWG werkzaamheden uitgevoerd. Enkele oude gas- en elektraleidingen zullen worden vervangen en/of verlegd. Er worden kabels en leidingen voor de nieuwe voorzieningen op het plein aangelegd, waaronder aansluitingen voor evenementen en de afvalcontainer.

Planning

Op vrijdag 15-02-2019 zijn de werkzaamheden van fase 3b afgerond. Dit zal inhouden dat ‘t Groentje vanaf die dag ook weer volledig opengesteld  is voor doorgaand verkeer. 

Maandag 18-02-2019 zullen de werkzaamheden van fase 4a opstarten. Te starten met het plaatsen van de omleidingen, in verband met de sluiting van de Ooststraat. Daarnaast zal op 18-02-2019 de Domburgseweg ca. een halve dag afgesloten zijn. De werkzaamheden van fase 4a zullen duren tot en met vrijdag 08-03-2019.

Verkeersmaatregelen

De verkeersmaatregelen, afzettingen en omleidingen in de Schuitvlot-, Wijngaard- en Ooststraat leest u hieronder.

Verkeer

Wij vragen uw begrip voor de eventuele overlast en streven ernaar de verkeershinder zoveel mogelijk te beperken. Over de opvolgende fase(n), met de daarbij horende omleidingsroute(s), wordt u te zijner tijd nader geïnformeerd.

Ophalen huisvuil

Het is voor de huisvuilophaaldienst niet mogelijk om het huisvuil op te halen binnen de fase waar werkzaamheden plaatsvinden. Bewoners worden verzocht hun huisvuil op de voor hun bekende plaats aan te bieden. De aannemer, Van Gelder B.V., verzamelt de containers buiten het werkvak en plaatst ze weer terug op de aanbiedplaats. 

Inloopspreekuur

Elke vrijdagmiddag tussen 13.00 en 14.00 uur houdt de aannemer een inloopspreekuur in de keet (hoek Schuitvlotstraat/Domburgseweg). 

Contact

Heeft uw vragen dan kunt u contact opnemen met Peter Schmeink, toezichthouder civiele werken gemeente Veere via telefoonnummer (0118) 555 286 of e-mailadres p.schmeink@veere.nl.
U kunt ook contact opnemen met Patrick Danker, uitvoerder van aannemingsmaatschappij Van Gelder B.V., via 06 22796992. 

't Groentje

Vacatures

Volg gemeente Veere

  

Contactgegevens

Gemeente Veere
Postbus 1000
4357 ZV Domburg
Telefoon (0118) 555 444
Fax (0118) 555 433
E-mail gemeente@veere.nl

 06 2358 4577

Bezoekadres:
Traverse 1
4357 ET Domburg

Apps