Domburg, reconstructie 't Groentje en Schuitvlotstraat

Lees voor
Home > Inwoners > Werk in uitvoering > Domburg, reconstructie 't Groentje en Schuitvlotstraat

Domburg, reconstructie 't Groentje en Schuitvlotstraat

Reconstructie van ’t Groentje en de Schuitvlotstraat

Algemeen

’t Groentje moet weer een bijzondere groene plek worden die herkenbaar is als eenheid. Een plek die uitnodigt voor verblijf van voetgangers, fietsers en waar de automobilist te gast is. Het plein wordt eenduidig ingericht met een bestrating van klinkers van gevel tot gevel, volgens het “Shared Space” principe. Zo wordt meer ruimte gecreëerd voor de voetganger en fietser. Een groene inrichting met behoud van de gezonde bestaande bomen, duidelijk fietsparkeren (met oplaadpunt voor de elektrische fiets), terrassen, groen en zitgelegenheden.

Ook de Schuitvlotstraat is bij de uitvoering meegenomen. De huidige rijweg van asfalt wordt vervangen door een bestrating in klinkers en ook zal de bushalte worden aangepast. Er komt een minimaal 2 meter brede voetgangersstrook aan de westzijde van de straat. Scheiding van auto en fietser t.o.v. de voetganger door een schuine trottoirband. 

Werkzaamheden

Eerst worden er door DNWG werkzaamheden uitgevoerd. Enkele oude gas- en elektraleidingen zullen worden vervangen en/of verlegd. Kabels en leidingen voor de nieuwe voorzieningen op het plein aangelegd, waaronder aansluitingen voor evenementen en de afvalcontainer.

Planning

De werkzaamheden van DNWG zijn inmiddels begonnen. De werken aan de Schuitvlotstraat en ’t Groentje zijn op 29 oktober 2018 begonnen. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd. We starten met fase 1 (zie de bewonersbrief bij de bijlagen). Voor bestemmingsverkeer is de Schuitvlotstraat tijdelijk in twee richtingen opengesteld. Overig verkeer en fietsers worden buiten het werkvlak omgeleid. Het streven is gereed te zijn voor Pasen 2019. De planning leest u hieronder. De planning is strak en kan worden beïnvloed door de weersinvloeden. Kleine aanpassingen kunnen plaatsvinden.

Verkeersmaatregelen

De verkeersmaatregelen, afzettingen en omleidingen in de Schuitvlot-. Wijngaard- en Ooststraat leest u hieronder.

Ophalen huisvuil

Het is voor de huisvuilophaaldienst niet mogelijk om het huisvuil op te halen binnen de fase waar werkzaamheden plaatsvinden. Bewoners worden verzocht hun huisvuil op de voor hun bekende plaats aan te bieden. De aannemer, Van Gelder B.V., verzamelt de containers buiten het werkvak en plaatst ze weer terug op de aanbiedplaats. 

Inloopspreekuur

Elke vrijdagmiddag tussen 13.00 en 14.00 uur houdt de aannemer een inloopspreekuur in de keet (hoek Schuitvlotstraat/Domburgseweg). 

Contact

Heeft uw vragen dan kunt u contact opnemen met Peter Schmeink, toezichthouder civiele werken gemeente Veere via telefoonnummer (0118) 555 286 of e-mailadres p.schmeink@veere.nl.
U kunt ook contact opnemen met Patrick Danker, uitvoerder van aannemingsmaatschappij Van Gelder B.V., via 06 22796992. 

't Groentje

Vacatures

Volg gemeente Veere

  

Contactgegevens

Gemeente Veere
Postbus 1000
4357 ZV Domburg
Telefoon (0118) 555 444
Fax (0118) 555 433
E-mail gemeente@veere.nl

 06 2358 4577

Bezoekadres:
Traverse 1
4357 ET Domburg

Apps