Domburg, bouwrijp maken H.M. Kesteloostraat

Lees voor
Home > Inwoners > Werk in uitvoering > Domburg, bouwrijp maken H.M. Kesteloostraat

Domburg, bouwrijp maken H.M. Kesteloostraat

Werkzaamheden gemeente Veere

Aannemingsbedrijf Dostra BV voert de werkzaamheden aan de riolering en het straatwerk uit. AVG voert een onderzoek uit naar niet gesprongen explosieven (NGE) op het overloopterrein. Werkzaamheden kabels- en leidingen (netwerkbeheerder DNWG) Aannemingsbedrijf De Voogd Grijpskerke BV vervangt in de H.M. Kesteloostraat en de dr. B Vaandragerstraat de laagspanning (elektra) inclusief de huisaansluitingen.

Planning

De werkzaamheden van de gemeente worden gefaseerd uitgevoerd; eerst worden de werkzaamheden aan de Brouwerijweg opgestart zodat deze doorgaande weg snel weer in gebruik genomen kan worden. Daarna volgt de dr. B. Vaandragerstraat gevolgd door de H.M. Kesteloostraat. Einde werkzaamheden volgens planning is 8 februari 2019.

De werkzaamheden van de netwerkbeheerder DNWG worden ook gefaseerd uitgevoerd. Zie onderstaande tabel voor de planning. De planning is afhankelijk van het te nemen collegebesluit en de weersomstandigheden

Gemeente Veere

Start:

NGE-onderzoek

Week 43

Fase 1; Brouwerijweq

wk 45 - wk 46

Fase 2; dr. B. Vaandraqerstraat

wk 47 - wk 51

Kerstvakantie

wk 52 - wk 1

Fase 3; H.M. Kesteloostraat

wk 2 - wk 6

Netwerkbeheerder DNWG

Start:

Fase 1; dr. B. Vaandraqerstraat

Wk 44 - wk46

sanerinq dr. B. Vaandraqerstraat even-ziide

wk 45

sanerinq dr. B. Vaandraqerstraat oneven-zijde

wk 46

Fase 2; H.M. Kesteloostraat

wk 47 - wk 50

Communicatie

De hierboven genoemde aannemers informeren u over de verdere detailplanning van de werkzaamheden. De uitvoerder van aannemingsbedrijf Dostra BV is Johnny Huijbregtse. Hij is onder werktijd te bereiken via nummer 06-55858979. De uitvoerder van aannemingsbedrijf de Voogd Grijpskerke BV is Corné de Voogd te bereiken onder werktijd via nummer 06-51167121.

Contact gemeente Veere

Als u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met de heer Peter Schmeink, senior toezichthouder van de afdeling openbare ruimte. Op werkdagen is hij bereikbaar via doorkiesnummer (0118) 555286 of via e-mail p.schmeink@veere.nl‭. ‬Buiten werktijden en in het weekend kunt u contact opnemen met de piketdienst van de gemeente Veere (06-20010080).

Te downloaden:

Vacatures

Volg gemeente Veere

  

Contactgegevens

Gemeente Veere
Postbus 1000
4357 ZV Domburg
Telefoon (0118) 555 444
Fax (0118) 555 433
E-mail gemeente@veere.nl

 06 2358 4577

Bezoekadres:
Traverse 1
4357 ET Domburg

Apps