Servicemelding

Home > Inwoners > Servicemelding

Servicemelding

Klachten over de openbare ruimte? Doe een servicemelding!

Het kan voorkomen dat u een klacht heeft over uw woon- of werkomgeving. Bijvoorbeeld omdat u last heeft van lawaai, rondslingerend afval, slechte bestrating of vernieling. In zo’n geval kunt u een servicemelding aan ons doorgeven. Daarmee helpt u ons de woon- en leefomgeving in onze gemeente te verbeteren.

Hoe doe ik een servicemelding?

De meldingen die wij van onze inwoners binnenkrijgen over de openbare ruimte zijn heel verschillend. Daarom hanteren we bij de gemeente Veere meerdere categorieën servicemeldingen. Hieronder leest u welke categorieën dat zijn en hoe u in elke categorie een melding kunt doen. 

Direct gevaar

Ziet u iets wat direct gevaar op schade of letsel oplevert? Dan vragen wij u zo snel mogelijk met de servicelijn van de gemeente te bellen via telefoonnummer (0118) 555 444.

Algemeen

Voor een algemene melding, over bijvoorbeeld het onderhoud van de openbare ruimte, wateroverlast, afvalbakken of ongedierte, kunt u één van onderstaande formulieren invullen per kern.

Formulier servicemelding kernen: Biggekerke, Koudekerke, Meliskerke, Westkapelle en Zoutelande

Formulier servicemelding kernen: Aagtekerke, Domburg, Grijpskerke en Oostkapelle

Formulier servicemelding kernen: Gapinge, Serooskerke, Veere en Vrouwenpolder

Ongedierte

Heeft u last van ongedierte? Dan bent u als inwoner verplicht dit bij ons te melden als het gaat om een rattenplaag, kakkerlakken, wespen, bijen of hommels. De gemeente zal een rattenplaag bij u komen bestrijden. Bij melding van een plaag kakkerlakken, wespen, bijen of hommels komen we een onderzoek uitvoeren. Heeft u last van andere plaagdieren? Dan kunt u dit zelf bestrijden of u kunt  een bedrijf inschakelen. Bedrijven moeten altijd een bedrijf inschakelen.

Formulier ongediertebestrijding

Rioolverstoppingen

Een rioolverstopping kan op verschillende plaatsen in de riolering ontstaan. Het is belangrijk om eerst na te gaan waar de verstopping zit. Om de plaats van de verstopping te bepalen, moet u het ontstoppingsstuk opgraven. Het ontstoppingsstuk kan een putje zijn met een betonnen afdekking of een PVC ontstoppingsstuk met een (schroef)deksel.

Waar zit de rioolafvoer?

Als u niet goed weet waar uw rioolafvoer precies zit, dan kunt u uw rioolafvoer bekijken via een website. Hierop staat een groot aantal tekeningen met ontstoppingsstukken. Helaas heeft de gemeente Veere niet van alle woningen aansluitschetsen. Als u niet weet waar het ontstoppingsstuk zit, neem dan gerust contact op met de gemeente, telefoonnummer (0118) 555 444.

Waar zit de verstopping?

Nadat u het ontstoppingsstuk heeft opengemaakt, kunt u zien of de verstopping in het gemeentelijk deel van de leiding zit of in uw eigen deel. Staat het ontstoppingsstuk vol water, dan zit de verstopping in het gemeentelijk deel. Is het ontstoppingsstuk leeg dan zit de verstopping in uw eigen leidinggedeelte.

  • Als u constateert dat de verstopping in het gemeentelijk leidingdeel zit, neem dan telefonisch contact op met de gemeente via (0118) 555 444.
  • Zit de verstopping in uw deel van de leiding, dan kunt u het beste een bedrijf inschakelen om de verstopping op te heffen. De kosten zijn voor uzelf.

Lees meer over rioolverstoppingen.

Formulier rioolverstopping

Melding gemeentelijke gebouwen

De gemeente is eigenaar van een groot aantal gebouwen, zoals gymzalen, molens, kerktorens, openbare toiletten enzovoort. Voor een melding van schade of verzoek tot onderhoudswerkzaamheden aan één van de gebouwen kunt u onderstaand formulier invullen.

Formulier melding gemeentelijke gebouwen

Meer informatie

Voor meer informatie over servicemeldingen kunt u contact opnemen met de Centrale Publieksbalie van de gemeente Veere telefoonnummer (0118) 555 444 of e-mail cpb@veere.nl.
 

Volg gemeente Veere

  

Contactgegevens

Gemeente Veere
Postbus 1000
4357 ZV Domburg
Telefoon (0118) 555 444
Fax (0118) 555 433
E-mail gemeente@veere.nl

 06 2358 4577

Bezoekadres:
Traverse 1
4357 ET Domburg

Apps

Apps