Vooroverleg

Luister met BrowseAloudLees voor
Home > Inwoners > Vooroverleg

Vooroverleg

 • Wat is het?

  Als u wilt gaan (ver)bouwen kunt u, voordat u een officiële omgevingsvergunning aanvraagt, een vooroverlegplan indienen. U kunt een schetsplan (laten) maken van wat u wilt (ver)bouwen en deze met formulier (zie formulieren) en foto's digitaal indienen bij de gemeente. U voorkomt in dit stadium onnodige kosten voor het verder uitwerken van uw plan. 

  Toetsing

  Uw schetsplan toetsen wij aan het bestemmingplan. Past uw plan binnen het bestemmingsplan (eventueel met ontheffing) dan beoordelen wij of uw plan voldoet aan redelijke eisen van welstand. Als de procedure van het vooroverleg goed is doorlopen kunt u een officiële omgevingsvergunning aanvragen.

 • Hoe werkt het?

  Naast het formulier, moeten de volgende gegevens ingediend worden, uiteraard voor zover van toepassing:

  • plattegrond(en) bestaande en nieuwe situatie (schaal maximaal 1:100)
  • gevelaanzichten bestaande en nieuwe situatie (schaal maximaal 1:100)
  • doorsnede(n) bestaande en nieuwe situatie (schaal maximaal 1:100)
  • kadastrale- en situatietekening bestaande en nieuwe situatie (schaal maximaal 1:100)
  • foto's van de bestaande omgeving en de bestaande bebouwing.
 • Wat moet ik doen?

  Vul het formulier in en dien het digitaal in met bijlage(n). Dit vindt u onder het kopje formulieren.

 • Wat kost het?

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag € 80,00.

 • Hoe lang duurt het?

  Wij streven er naar uw plan binnen 4 à 5 weken te beoordelen.

 • Formulieren

 • Contactpersonen

  Pieter de Vos
  telefoonnummer (0118) 555 276
  e-mail pli.de.vos@veere.nl

 • Zie ook

Vacatures

Volg gemeente Veere

  

Contactgegevens

Gemeente Veere
Postbus 1000
4357 ZV Domburg
Telefoon (0118) 555 444
Fax (0118) 555 433
E-mail gemeente@veere.nl

 06 2358 4577

Bezoekadres:
Traverse 1
4357 ET Domburg

Apps