Uitrit of inrit aanleggen

Luister met BrowseAloudLees voor
Home > Inwoners > Uitrit of inrit aanleggen

Uitrit of inrit aanleggen

 • Wat is het?

  Een inrit of uitweg is een aansluiting vanaf uw perceel op gemeentegrond, richting de openbare weg.
  U heeft een vergunning nodig voor het aanleggen of veranderen van die inrit.
  De standaardbreedte van een inrit is in de gemeente Veere 3,50 meter.
  Voor het aanvragen en het verlenen van een vergunning geldt een aantal spelregels. Een toelichting op die spelregels staat hieronder.

 • Hoe werkt het?

  Het aanvragen van een vergunning

  De vergunning kunt u digitaal aanvragen via www.omgevingsloket.nl. Wij kunnen dan snel uw aanvraag in behandeling nemen.

  De gemeente moet binnen 8 weken een besluit nemen op uw aanvraag. U kunt die termijn aanzienlijk verkorten indien u de aanvraag voorziet van een duidelijke situatietekening met maatvoering. Het kan voorkomen dat u een inrit wenst die breder is dan 3,50 meter, die ter hoogte van een lantaarnpaal komt te liggen of die ten koste gaat van openbaar groen of een parkeerplaats. In zo’n geval is het verstandig eerst contact op te nemen met Sam de Visser van de afdeling Openbare Ruimte. Hij gaat dan samen met u bekijken wat de mogelijkheden zijn. Sam de Visser is bereikbaar op telefoonnummer (0118) 555 242 of e-mailadres s.de.visser@veere.nl.

 • Wat moet ik doen?

  U krijgt vergunning, en dan?

  De gemeente maakt voor het uitvoeren van de werkzaamheden een werkomschrijving. Die werkomschrijving ontvangt u bij de vergunning. Zodra u de vergunning heeft, mag u de werkzaamheden laten uitvoeren door één van de genoemde aannemers.

  Belanghebbenden, zoals uw buren, kunnen tegen de vergunning bezwaar maken. Daarom is het altijd verstandig aan uw buren te vertellen dat u een aanvraag gaat indienen. Ook raden wij u aan uw buren te informeren wanneer de werkzaamheden worden uitgevoerd.

 • Wat kost het?

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag rekenen wij leges. De leges voor het maken of veranderen van een inrit bedragen in 2019 € 82,10. Het in behandeling nemen van een aanvraag op papier of via e-mail kost € 50,00 meer dan een aanvraag die is ingediend via www.omgevingsloket.nl.

  De leges worden jaarlijks in een verordening vastgesteld door de gemeenteraad.

 • Formulieren

  U vraagt een in- uitritvergunning aan via: www.omgevingsloket.nl.

 • Lokale regelgeving

  • Algemene Plaatselijke Verordening
 • Aanvullende informatie

  Indien een watergang (sloot, water) langs uw huis loopt waarover u een uitrit wilt plaatsen dan heeft u een vergunning van het waterschap nodig en ook van de gemeente.

 • Contactpersonen

  medewerkers Centrale Publieksbalie
  telefoonnummer (0118) 555 444
  e-mail cpb@veere.nl

 • Zie ook

Vacatures

Volg gemeente Veere

  

Contactgegevens

Gemeente Veere
Postbus 1000
4357 ZV Domburg
Telefoon (0118) 555 444
Fax (0118) 555 433
E-mail gemeente@veere.nl

 06 2358 4577

Bezoekadres:
Traverse 1
4357 ET Domburg

Apps