Milieustraat

Lees voor
Home > Inwoners > Milieustraat

Milieustraat

 • Wat is het?

  De gemeente heeft milieustraten. Dit zijn plaatsen waar u uw afval kunt aanbieden (afvalinzamelstations).

  Milieustraten zijn vooral bedoeld voor afval dat u niet mee kunt geven als huisvuil.

  U kunt kiezen uit de volgende milieustraten:

  • Serooskerke: Bedrijventerrein De Zompe, De Zompe 5
  • Middelburg: Bedrijventerrein Arnestein, Waldammeweg 9
  • Vlissingen: Bedrijventerrein Buitenhaven, Poortersweg 30

  Openingstijden

  De milieustraten op Walcheren (Veere, Middelburg en Vlissingen) hebben vaste openingstijden:

  ochtend middag
  Maandag 10.00 - 12.30 uur 13.00 - 17.00 uur
  Dinsdag 10.00 - 12.30 uur 13.00 - 17.00 uur
  Woensdag  10.00 - 12.30 uur 13.00 - 17.00 uur
  Donderdag  10.00 - 12.30 uur 13.00 - 17.00 uur
  Vrijdag  10.00 - 12.30 uur 13.00 - 17.00 uur
  Zaterdag  09.00 - 15.00 uur 09.00 - 15.00 uur


  Kijk voor meer informatie en informatie over bijzondere openingstijden op de website van de Zeeuwse ReinigingsDienst.

  • Voorkom zwerfvuil! Dek afval dat u wegbrengt goed af en probeer het afval zoveel mogelijk te bundelen en vast te binden.
  • Lever uw afval gescheiden in bij de milieustraat.
  • Per dag mag niet meer dan 2 m³ worden aangeboden. Let op! Uw legitimatiebewijs kan worden gevraagd.
  • Bedrijven kunnen alleen tegen betaling gevaarlijk afval afgeven. Hiervoor ontvangen zij een afgiftebewijs.
  • Asbest kan alleen worden afgegeven met een bewijs van melding dat kan worden verkregen op het gemeentehuis. Asbestmateriaal mag alleen in speciale folie verpakt worden aangeboden. Dit folie kunt u tegen kostprijs verkrijgen op de milieustraat.
 • Hoe werkt het?

  Bij de milieustraat kunt u onder andere de volgende soorten afval inleveren:

  • groenafval
  • klein chemisch afval (dit kan nooit met het gewone huisvuil worden meegegeven)
  • bouwpuin
  • asbest (mits goed verpakt) en met bewijs van melding
  • huisraad
  • bruin- en witgoed
  • grond
  • metalen
  • textiel
  • vlak glas
  • papier en karton
  • bouw- en sloophout.
 • Wat moet ik doen?

 • Hoe lang duurt het?

  Meer informatie kunt u vinden op de website van de Zeeuwse Reinigings Dienst.

 • Contactpersonen

  Harry Louwerse
  telefoonnummer (0118) 555 458
  e-mail ac.louwerse@veere.nl

  Marga Burgers
  telefoonnummer (0118) 555 268
  e-mail m.burgers@veere.nl

  medewerkers Centrale Publieksbalie
  telefoonnummer (0118) 555 444
  e-mail cpb@veere.nl

 • Zie ook

Vacatures

Volg gemeente Veere

  

Contactgegevens

Gemeente Veere
Postbus 1000
4357 ZV Domburg
Telefoon (0118) 555 444
Fax (0118) 555 433
E-mail gemeente@veere.nl

 06 2358 4577

Bezoekadres:
Traverse 1
4357 ET Domburg

Apps