Milieustraat

Lees voor
Home > Inwoners > Milieustraat

Milieustraat

 • Wat is het?

  De gemeente heeft milieustraten. Dit zijn plaatsen waar u uw afval kunt aanbieden (afvalinzamelstations).

  Milieustraten zijn vooral bedoeld voor afval dat u niet mee kunt geven als huisvuil.

  U kunt kiezen uit de volgende milieustraten:

  • Serooskerke: Bedrijventerrein De Zompe, De Zompe 5
  • Middelburg: Bedrijventerrein Arnestein, Waldammeweg 9
  • Vlissingen: Bedrijventerrein Buitenhaven, Poortersweg 30

  Openingstijden

  De milieustraten op Walcheren (Veere, Middelburg en Vlissingen) hebben vaste openingstijden:

  ochtend middag
  Maandag 10.00 - 12.30 uur 13.00 - 17.00 uur
  Dinsdag 10.00 - 12.30 uur 13.00 - 17.00 uur
  Woensdag  10.00 - 12.30 uur 13.00 - 17.00 uur
  Donderdag  10.00 - 12.30 uur 13.00 - 17.00 uur
  Vrijdag  10.00 - 12.30 uur 13.00 - 17.00 uur
  Zaterdag  09.00 - 15.00 uur 09.00 - 15.00 uur


  Kijk voor meer informatie en informatie over bijzondere openingstijden op de website van de Zeeuwse ReinigingsDienst.

  • Voorkom zwerfvuil! Dek afval dat u wegbrengt goed af en probeer het afval zoveel mogelijk te bundelen en vast te binden.
  • Lever uw afval gescheiden in bij de milieustraat.
  • Per dag mag niet meer dan 2 m³ worden aangeboden. Let op! Uw legitimatiebewijs kan worden gevraagd.
  • Bedrijven kunnen alleen tegen betaling gevaarlijk afval afgeven. Hiervoor ontvangen zij een afgiftebewijs.
  • Asbest kan alleen worden afgegeven met een bewijs van melding dat kan worden verkregen op het gemeentehuis. Asbestmateriaal mag alleen in speciale folie verpakt worden aangeboden. Dit folie kunt u tegen kostprijs verkrijgen op de milieustraat.

  Vuilniszak met ongesorteerd afval niet welkom op Zeeuwse milieustraten

  De vuilniszak met ongesorteerd afval mag niet worden afgeleverd op de milieustraat. Dat geldt voor alle 13 milieustraten in Zeeland. 
  De grijze vuilniszak hoort in de grijze afvalcontainer of in de verzamelcontainer in de wijk. Vuilniszakken met ongesorteerd afval kunnen niet bij het grofvuil worden aangeboden.

 • Hoe werkt het?

  Bij de milieustraat kunt u onder andere de volgende soorten afval inleveren:

  • groenafval
  • klein chemisch afval (dit kan nooit met het gewone huisvuil worden meegegeven)
  • bouwpuin
  • asbest (mits goed verpakt) en met bewijs van melding
  • huisraad
  • bruin- en witgoed
  • grond
  • metalen
  • textiel
  • vlak glas
  • papier en karton
  • bouw- en sloophout.
 • Wat moet ik doen?

  Meer informatie kunt u vinden op de website van de Zeeuwse Reinigings Dienst

 • Hoe lang duurt het?

  Meer informatie kunt u vinden op de website van de Zeeuwse Reinigings Dienst.

 • Contactpersonen

  Harry Louwerse
  telefoonnummer (0118) 555 458
  e-mail ac.louwerse@veere.nl

  Marga Burgers
  telefoonnummer (0118) 555 268
  e-mail m.burgers@veere.nl

  medewerkers Centrale Publieksbalie
  telefoonnummer (0118) 555 444
  e-mail cpb@veere.nl

 • Zie ook

Vacatures

Volg gemeente Veere

  

Contactgegevens

Gemeente Veere
Postbus 1000
4357 ZV Domburg
Telefoon (0118) 555 444
Fax (0118) 555 433
E-mail gemeente@veere.nl

 06 2358 4577

Bezoekadres:
Traverse 1
4357 ET Domburg

Apps