WMO-raad op zoek naar nieuwe leden

Luister met BrowseAloudLees voor
Home > Inwoners > Nieuws > WMO-raad op zoek naar nieuwe leden

WMO-raad op zoek naar nieuwe leden

Dit item is verlopen op 21-12-2018.
WMO-raad Veere


In verband met het aftreden van een van de leden is de WMO-raad van de gemeente Veere op zoek naar nieuwe leden!

Algemene informatie

De WMO-Raad geeft gevraagd en ongevraagd advies over alle beleidsplannen die de gemeente heeft met betrekking tot het Sociaal Domein met daarbij de volgende aandachtsvelden: jeugd en onderwijs; welzijn en mantelzorg; werk en inkomen; wonen en leefomgeving; mobiliteit en toegankelijkheid.

Samenstelling van de WMO-Raad

De WMO-Raad is representatief voor de Veerse bevolking en bestaat uit maximaal 12 leden. Deze leden zijn aantoonbaar betrokken bij een van de bovengenoemde aandachtsvelden van het Sociaal Domein.

Profiel van de leden

  • Kennis hebben van of ervaring met het behartigen van de belangen van de doelgroepen van 1 of meer van de aandachtsvelden van het Sociaal Domein.
  • Het belang van leefbaarheid en sociale samenhang onderschrijven.
  • Hoofd- van bijzaken kunnen onderscheiden.
  • Woonachtig zijn in de gemeente Veere.

Kandidaten dienen voldoende tijd in de WMO te willen steken. Gedacht moet worden aan 1 dagdeel per week. Leden worden benoemd op basis van hun deskundigheid en betrokkenheid.

Belangstelling

Wilt u lid worden van de WMO-Raad? Laat ons dit voor 21 december a.s. weten. Geef in uw brief tenminste aan wie u bent, welke deskundigheid u inbrengt en wat uw motivatie is om zitting te nemen in de WMO-Raad.

U kunt uw brief sturen naar: WMO-Raad Veere, per adres Thibautstraat 3, 4363 BE Aagtekerke of per email wmoraad@veere.nl. Voor meer informatie kunt u terecht bij dhr. Frans Zwemer (voorzitter), telefoon 0118-592499 of dhr. Hans Nonnekes (secretaris), telefoon 0118-582874.

Vacatures

Volg gemeente Veere

  

Contactgegevens

Gemeente Veere
Postbus 1000
4357 ZV Domburg
Telefoon (0118) 555 444
Fax (0118) 555 433
E-mail gemeente@veere.nl

 06 2358 4577

Bezoekadres:
Traverse 1
4357 ET Domburg

Apps