Walcherse gemeenten samen vooruit in sociaal domein

Lees voor
Home > Inwoners > Nieuws > Walcherse gemeenten samen vooruit in sociaal domein

Walcherse gemeenten samen vooruit in sociaal domein

Dit item is verlopen op 29-12-2017.

De gemeenteraden van Veere, Vlissingen en Middelburg willen vooruitkijken en samen het klantproces voor de toegang tot het sociaal domein evalueren en doorontwikkelen. De drie colleges geven met een gezamenlijk procesvoorstel gehoor aan de oproep van de gemeenteraden.

Planning

De gemeenteraden van Veere, Vlissingen en Middelburg behandelen in december het gezamenlijke voorstel voor de evaluatie van het klantproces in het sociaal domein.
De uitkomsten van de evaluatie worden in juli 2018 verwacht. Op basis van de evaluatie volgt eind 2018 een voorstel voor de uitvoering van de taken in het sociaal domein. Om het gezamenlijk proces te begeleiden wordt een onafhankelijke externe procesbegeleider gezocht.

Evaluatieproces

Voor de evaluatie zijn volgens de colleges geen nieuwe onderzoeken nodig; bestaande onderzoeken van bijvoorbeeld Rekenkamers, onderzoeksbureaus en klanttevredenheidsonderzoeken over de ervaren dienstverlening vormen de basis van het evaluatieproces. De drie colleges willen deze bestaande informatie verrijken met praktijkervaringen. Het zoeken naar praktische verbeterslagen komt daarmee centraal te staan.

Het voorstel dat er nu ligt, bespreken de gemeenten eerst in hun commissies; in december nemen de drie raden een besluit.

Vacatures

Volg gemeente Veere

  

Contactgegevens

Gemeente Veere
Postbus 1000
4357 ZV Domburg
Telefoon (0118) 555 444
Fax (0118) 555 433
E-mail gemeente@veere.nl

 06 2358 4577

Bezoekadres:
Traverse 1
4357 ET Domburg

Apps