Verras uw mantelzorgers!

Lees voor
Home > Inwoners > Nieuws > Verras uw mantelzorgers!

Verras uw mantelzorgers!

Dit item is verlopen op 30-04-2018.

Mantelzorgwaardering 2018

Woont u op Walcheren en krijgt u door ziekte, psychische- of lichamelijke beperking hulp van één of meer mantelzorgers? Dan kunt u van 1 februari tot en met 30 april 2018 de mantelzorgwaardering aanvragen. Mantelzorgers zijn mensen uit uw netwerk, zoals familie, buren of vrienden. Ook als u in een zorginstelling woont, kunt u de waardering aanvragen.

Wanneer komt u in aanmerking voor de waardering?

  • u langer dan 3 maanden mantelzorg ontvangt
  • uw mantelzorger(s) dit bij elkaar opgeteld meer dan 8 uur per week doen
  • de hulpvrager op 30 april 2018 ouder is dan vier jaar.

Hoe vraagt u de waardering aan?

Als u zelf niet in staat bent om deze aanvraag te doen, mag iemand anders dit voor u doen. U kunt de waardering aanvragen via de website: www.mantelingwalcheren.nl
U kunt ook bellen naar (0118) 553 530 zodat een medewerker van Manteling het digitale formulier samen met u invult. Ook voor vragen kunt u bij Manteling terecht.

Let op! Voor het invullen heeft u gegevens als naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, geboortedatum, BSN-nummer en IBAN-rekeningnummer nodig van de hulpvrager. Ook van de mantelzorger(s) zijn naam, adres, woonplaats, telefoonnummer én mogelijk een e-mailadres nodig.

Hoe gaat het verder?

Binnen vier weken na de aanvraag ontvangt u een bevestiging. Bewaar deze totdat u de waardering heeft ontvangen. Geen bevestiging ontvangen? Bel dan naar Manteling telefoonnummer (0118) 553 530.

Eind juni wordt de mantelzorgwaardering van € 100,00 voor de gemeente Veere op de bankrekening van de hulpvrager gestort. Die kan dit naar eigen inzicht verdelen over zijn of haar mantelzorger(s).

Vacatures

Volg gemeente Veere

  

Contactgegevens

Gemeente Veere
Postbus 1000
4357 ZV Domburg
Telefoon (0118) 555 444
Fax (0118) 555 433
E-mail gemeente@veere.nl

 06 2358 4577

Bezoekadres:
Traverse 1
4357 ET Domburg

Apps