Verbeterplannen hulpverlening aangeboden Inspecties

Lees voor
Home > Inwoners > Nieuws > Verbeterplannen hulpverlening aangeboden Inspecties

Verbeterplannen hulpverlening aangeboden Inspecties

Dit item is verlopen op 30-04-2018.

Vandaag bieden de Walcherse gemeenten en betrokken organisaties aan de Inspecties* een plan aan met concrete maatregelen hoe zij de kwaliteit van de hulpverlening en het professioneel handelen kunnen verbeteren. Dit doen zij in opdracht van de Inspecties na een onderzoek naar de hulpverlening in een Middelburgs gezin waar in 2016 een baby is overleden. Uit dit rapport kwamen kritische punten naar voren. Er is actie ondernomen waarna er nu een concreet pakket aan maatregelen ligt.  

Uit het onderzoek van de Inspecties bleek dat ondanks de goede intenties en inspanningen van professionals de hulpverlening tekort schoot, omdat onvoldoende werd samengewerkt. De betrokken organisaties kregen de opdracht om binnen drie maanden een verbeterplan met concrete maatregelen aan te leveren. “Dit hebben we gedaan,” vertelt wethouder Saskia Szarafinski van de gemeente Middelburg. “We hebben gezamenlijk de verbeterpunten uit het rapport doorgenomen en maatregelen beschreven. Dit was in de eerste plaats confronterend gezien deze tragische gebeurtenis. Het was ook leerzaam en nuttig. Ik merk dat er een breed draagvlak is om met de verbeterpunten aan de slag te gaan.” De gemeenten willen dit waar mogelijk op Zeeuws niveau doen, omdat veel hulpverlenende organisaties in de gehele provincie actief zijn.

Alle organisaties** die een opdracht van de Inspecties hebben gekregen bieden vandaag hun verbeterplan met maatregelen aan de Inspecties aan. De betrokken partijen hebben onder regie van de gemeente Middelburg ook gezamenlijke maatregelen benoemd. Hier gaat het bijvoorbeeld over een betere afstemming tussen strafrechtketen en sociaal domein en heldere afspraken over het familienetwerkberaad. Het verbeterplan van de gemeenten gaat onder meer in op afspraken over regievoering en escalatie als de hulpverlening niet het gewenste effect heeft. Ook worden er betere afspraken gemaakt over het delen van persoonsgegevens als veiligheid in het geding is.


“Met het gehele pakket aan maatregelen dat we vandaag aanbieden, wordt zorg en ondersteuning beter georganiseerd,” zegt Saskia Szarafinski. De Inspecties beoordelen of zij dit voldoende vinden.  


* Inspecties voor de Gezondheidszorg, Jeugdzorg en Veiligheid en Justitie
** De betrokken organisaties zijn naast de Walcherse gemeenten: gebiedsteam en toegang Porthos,  Invervence, Vraagkracht, Forensische Zorg Zeeland, twee huisartsenpraktijken Reclassering Nederland. Veilig Thuis hoeft geen verbeterplan op te leveren aan de inspectie maar maakt wel onderdeel uit van de verbetermaatregelen.

Vacatures

Volg gemeente Veere

  

Contactgegevens

Gemeente Veere
Postbus 1000
4357 ZV Domburg
Telefoon (0118) 555 444
Fax (0118) 555 433
E-mail gemeente@veere.nl

 06 2358 4577

Bezoekadres:
Traverse 1
4357 ET Domburg

Apps