Veilige schoolomgevingen

Lees voor
Home > Inwoners > Nieuws > Veilige schoolomgevingen

Veilige schoolomgevingen

Dit item is verlopen op 26-01-2018.

Op donderdag 14 december heeft wethouder Jaap Melse samen met de 63 kinderen van de CBS De Goede Polder in Vrouwenpolder de laatste stenen gelegd van de bestrating in het kader van het veilig maken van de schoolomgeving.

De Goede Polder is de laatste van de 7 scholen waar de omgeving  verkeersveilig is gemaakt. Dit project vloeit voort uit het GVVP Veere (gemeentelijk verkeers-en vervoerplan) dat de raad in april 2017 heeft vastgesteld. Alle knelpunten op verkeersgebied die onze inwoners in de kernen ervaren, zijn samen met de stads- en dorpsraden en de werkgroep Gehandicapten Walcheren geïnventariseerd en worden één voor één opgepakt en opgelost. Als eerste project zijn de schoolomgevingen aangepakt.

Het is altijd wat hectisch is bij het halen en brengen van kinderen bij de basisschool. Er doen zich regelmatig onveilige situaties voor, maar gelukkig gebeuren er bijna nooit ongelukken. Natuurlijk moeten we ervoor zorgen dat schoolomgevingen overzichtelijk en veilig zijn ingericht. Van belang is dan vooral de situatie bij de schoolingang. Autoverkeer moet daar zijn snelheid matigen. Er geldt een stop- en parkeerverbod in een zone van 25 meter aan weerszijden van de schoolingang (uitgezonderd parkeerterreinen). Er is een veilige oversteek voor voetgangers voor de schoolingang gemaakt en er is veilige en voldoende opstelruimte voor ouders en hun fietsen bij de schoolingang gerealiseerd. De kruispunten bij de scholen zijn aangeduid als schoolzones.

De schoolomgevingen zijn door een erkend verkeersveiligheidsauditor beoordeeld. De volgende situaties zijn nu in overleg met de scholen heringericht:

  • Aagtekerke: J.W. Versluijsschool
  • Domburg: De Golfslag
  • Koudekerke: ’t Klinket, De Sprong
  • Meliskerke: Boazschool
  • Oostkapelle: De Lispeltuut, Eben Haëzerschool
  • Vrouwenpolder: De Goede Polder
  • Westkapelle: De Lichtstraal

Wanneer er in de toekomst nieuwe meldingen binnen komen over onveilige schoolomgevingen zullen die opnieuw worden beoordeeld.

Vacatures

Volg gemeente Veere

  

Contactgegevens

Gemeente Veere
Postbus 1000
4357 ZV Domburg
Telefoon (0118) 555 444
Fax (0118) 555 433
E-mail gemeente@veere.nl

 06 2358 4577

Bezoekadres:
Traverse 1
4357 ET Domburg

Apps