Onderzoek integriteit wethouder Jaap Melse afgerond

Lees voor
Home > Inwoners > Nieuws > Onderzoek integriteit wethouder Jaap Melse afgerond

Onderzoek integriteit wethouder Jaap Melse afgerond

Dit item is verlopen op 24-05-2018.

Het onderzoek in opdracht van burgemeester Rob van der Zwaag naar het integer handelen van wethouder Jaap Melse is afgerond. De onderzoekers concluderen dat wethouder Melse in de drie gehanteerde onderzoekslijnen niet heeft gehandeld zoals het een goed wethouder betaamt. De wethouder heeft naar aanleiding van deze conclusie besloten zijn functie neer te leggen.

Onderzoeksvraag

Het onderzoek richtte zich op de vraag of wethouder Melse in zijn bestuursperiode in de gemeente Veere (2006-heden) gehandeld heeft zoals het een goed wethouder betaamt. De kwestie die in de raadsvergadering van 1 maart aan de orde kwam was onderdeel hiervan. Necker van Naem hanteerde drie onderzoekslijnen:
1. Aanschaf appartement in Duinhotel Tien Torens
2. Verbouwing schuur op het erf van de heer Melse
3. Aandeelhouderschap van het bedrijf Melse Maljaars BV

Onderzoeksrapport

Het onderzoeksrapport van het onderzoeksbureau Necker van Naem concludeert dat het thema integriteit strakker had moeten worden toegepast binnen de gemeente Veere. Het elkaar informeren over zakelijke belangen had formeler moeten plaatsvinden door zaken structureel vast te leggen. Voor wat betreft de betrokkenheid bij het familiebedrijf van de heer Melse, Melse Maljaars BV,
constateert het bureau dat er bij de wethouder geen intentie was tot persoonlijke bevoordeling, maar dat de maatregelen die de wethouder had getroffen in het kader van integriteit onvoldoende zijn geweest.
Burgemeester Rob van der Zwaag: ‘De uitkomsten van dit rapport geven direct aanleiding voor het college van burgemeester en wethouders om zaken anders aan te pakken. We zullen situaties alerter volgen, bespreken en rapporteren. We zetten integriteit nog prominenter op de agenda van het bestuur en de organisatie.’
De afgelopen jaren gaf de gemeente Veere op diverse manieren inhoud aan het thema integriteit. Zowel de raadsleden als de ambtelijke organisatie volgden trainingen op dit gebied. Ook is integriteit een thema dat bestuurlijk aandacht krijgt. Zo bespreken de leden van het college van burgemeester en wethouders zaken die hen persoonlijk aangaan in de collegevergadering. Daarnaast is het gebruik bij bestuurders om niet mee te stemmen over zaken die hen persoonlijk of zakelijk aangaan. Dat geldt voor de gemeenteraad, maar ook voor het college. Wethouder Melse heeft bij het aantreden in 2006 op eigen initiatief zaken (notarieel) vastgelegd om belangenverstrengeling te voorkomen.

Preventieve check bestuurlijke integriteit

Eind vorig jaar zette het college van B&W de lijn in het integriteitsbeleid en de handelswijze op bestuurlijk niveau te toetsen en besloot het college een preventieve check uit te voeren. Doel van dit onderzoek was vooral te willen leren voor de toekomst. In januari verstrekte het college opdracht voor het onderzoek aan Necker van Naem. Medio maart rondde het bureau dit onderzoek af en rapporteerde aan het college. De resultaten geven aan dat we als gemeente aandacht besteden aan integriteit, maar dat we op onderdelen een verbeterslag moeten maken in het vastleggen en documenteren van de besproken zaken. Het college besloot een adviseur in te huren om de noodzakelijke aanscherping door te voeren. Ook heeft het college een eerste plan van aanpak vastgesteld. De uitvoering hiervan zal mede in overleg met de gemeenteraad worden opgepakt.

Onderzoek wethouder Melse

Tijdens de raadsvergadering van 1 maart 2018 sprak mevrouw Keune namens de Stichting Leefbaarheid Kom Domburg in. Zij kaartte de integriteit aan van de heer Melse met betrekking tot de bouw van een hotel op de locatie van het oude KPN-gebouw in Domburg. Mede naar aanleiding hiervan vroeg de burgemeester aan Necker van Naem offerte voor een aanvullend integriteitsonderzoek rond het handelen van de wethouder. Op 5 maart verstrekte de burgemeester de opdracht om het onderzoek uit te voeren. Het college heeft dit bekrachtigd.

Vacatures

Volg gemeente Veere

  

Contactgegevens

Gemeente Veere
Postbus 1000
4357 ZV Domburg
Telefoon (0118) 555 444
Fax (0118) 555 433
E-mail gemeente@veere.nl

 06 2358 4577

Bezoekadres:
Traverse 1
4357 ET Domburg

Apps