Nieuwjaarsspeech burgemeester Van der Zwaag

Luister met BrowseAloudLees voor
Home > Inwoners > Nieuws > Nieuwjaarsspeech burgemeester Van der Zwaag

Nieuwjaarsspeech burgemeester Van der Zwaag

Dit item is verlopen op 31-01-2019.

2018 was een politiek bewogen jaar in de gemeente Veere.

Integriteit was een groot item in 2018. Ik kan u zeggen dat wij veel geleerd hebben. We hebben verkiezingen gehad. Ongebruikelijk voor Veerse begrippen kwam er pas net voor de zomer een nieuw college. Ondanks alle perikelen zijn we er toch in geslaagd om nieuw beleid te maken en dingen te doen voor onze inwoners. Op sommige punten hebben we pas op de plaats moeten maken. Het maatschappelijk vastgoed is zo’n voorbeeld. We zijn volop bezig met het zoeken naar oplossingen want daarom gaat het: denken in oplossingen in plaats van tegenstellingen.

We mogen dit jaar drie keer gaan stemmen. In 5 kernen zelfs 4 keer. Want die kiezen ook hun nieuwe dorpsraad. Voor Provinciale Staten en voor het Waterschap in maart en in mei volgen de verkiezingen voor het Europees parlement. In Veere hebben we altijd een hoge opkomst, daar ben ik trots op. Kennelijk is in onze gemeente het vertrouwen in de politiek nog groot. Maar ook in Veere klinkt vaker dan vroeger het tegengeluid. Dat houdt ons scherp en dat is soms nodig en goed.

Zo is de kwestie toeristische druk versus leefbaarheid op de agenda gezet. Dit speelt overal in populaire regio’s en steden. Ik noem Venetië, Amsterdam maar dus ook hier in Domburg en in Veere. Overal klagen inwoners dat de leefbaarheid onder druk staat. Het toerisme is een belangrijke pijler onder onze economie zowel bij bedrijven als bij particulieren. Het is een wetmatigheid dat de mogelijkheid tot verhuur een prijs opdrijvend effect heeft. Het is druk en wat kunnen we daar aan doen? Het is de kip met de gouden eieren. Die kun je niet zo maar slachten wil ik maar zeggen. Vandaar dat we een onderzoek gaan instellen naar de mogelijkheden om een balans te vinden.

In de gemeenteraad ligt in januari een stuk over kamerverhuur. Het is onze oprechte intentie om het leefbaar te houden voor onze inwoners. Ik ga hard werken om dat vertrouwen in elkaar te bewerkstelligen.

In 2018 vielen we net buiten de “Prijs voor de schoonste stranden van Nederland” Dat was wennen omdat we die al 3 jaar achter elkaar in ontvangst mochten nemen. Maar we hebben dit jaar wel de felbegeerde Prijs voor de schoonste winkelgebieden in de categorie kleine gemeenten gekregen! Ondanks de grote drukte door de mooie zomer dit jaar is dat dankzij de inspanningen van onze buitendienst en Orionis gelukt!

Ons Landschap is ons kapitaal en bepalend voor de Veerse kwaliteit. Dat landschap moeten we koesteren. Daar moeten we duurzaam mee om gaan en met elkaar werken aan de klimaatdoelstellingen. Hier in Veere werken bedrijven, inwoners en de politiek goed samen. Zo heeft Veere heeft de meeste zonnepanelen in de provincie en is het gemeentehuis bijna energieneutraal. Overal zijn initiatieven aan de gang. Maar we zijn er nog lang niet,  het vergt nog vele en grote investeringen van iedereen.

We zijn op dit moment overal in de gemeente bezig met wegwerkzaamheden. Dat zullen jullie bijna allemaal wel gemerkt hebben op weg hier naar toe.Dat doen we om de verkeersveiligheid te verbeteren, maar ook voor de leefbaarheid en om de dominante rol van de auto terug te dringen.

We hebben er voor gekozen om dat buiten het toeristenseizoen allemaal tegelijk op te pakken, anders zou de chaos nog groter zijn. Vorig jaar zei ik dat wonen het grootste probleem gaat worden in onze provincie en dat is uitgekomen. De huizenprijzen stijgen en er is een groot tekort. Het is goed dat we samen met  Middelburg en Vlissingen afspraken hebben kunnen maken, overigens waren wij het altijd met elkaar eens.Maar de provincie wou ons contigent terugbrengen. Dit ondanks dat je kon zien dat er op de markt vraag naar was. Zeker op het gebied van seniorenwoningen en starters. Hopelijk ondersteunt de provincie de plannen nu wel.

We hebben een reserve Leefbaarheid om initiatieven uit de samenleving te ondersteunen. Met hulp van deze financiële middelen, zijn veel maatschappelijke initiatieven van onze inwoners en organisatie gerealiseerd. Het is een succes. Ook in 2019 gaan we door met dit beleid. Nieuwe ideeën en initiatieven zijn van harte welkom.

Porthos houdt 1-1-2020 op te bestaan. Dat is een politieke keuze want er waren geen signalen uit de samenleving dat het slecht ging met Porthos. Het huidige Porthos moet ontmanteld worden en een nieuw Veers loket opgezet. Dat moet in 2019 gebeuren zonder dat de cliënten daar last van ondervinden. Economisch gaat het goed. In 2019 gaan onze loonstrookjes er in ieder geval  anders uit zien. Laagste werkloosheidcijfers in jaren maar nu is het weer moeilijk om aan personeel te komen.

De gemeente Veere is een fantastische plek om te wonen en te werken. De markies van Veere sprak zelfs van heel Nederland. Ik ben in december verhuisd van Veere waar ik het goed naar mijn zin heb gehad,naar Oostkapelle, waar ik nu ook in een heerlijk- en vooral warm - huis woon. We realiseren ons vaak niet genoeg hoe goed we het hier hebben. Hoe blij we moeten zijn “dat we hier zijn”

Mijn mantra als burgemeester is al jaren kwaliteit. Ik wil dat we de kwaliteiten die we hebben, vasthouden en vergroten Zoals in elke organisatie en in elk bedrijf gaan er dingen soms niet helemaal perfect. Wij blijven hier continu aan werken en ons aanpassen aan de ontwikkelingen en mogelijkheden. Steeds meer mensen volgen de raadsvergaderingen online. Steeds meer mensen volgen onze sociale media en zoeken op die manier contact met ons. In de lijstjes staan wij boven aan als het om reactiesnelheid gaat. In 2019 gaan we een nieuwe website bouwen. Die moet gebruiksvriendelijker, relevanter, persoonlijker, transparanter en interactief worden. Een speerpunt zal de vindbaarheid op de website worden.

Wat staat ons nog meer te wachten in 2019? Zeeland herdenkt dit jaar dat het 75 jaar geleden is dat De Slag om de Schelde plaats vond. Persoonlijk heb ik de verhalen van de veteranen gehoord. Daar zijn wij als Veere nauw bij betrokken uiteraard. 

Alleen door allemaal samen te werken, kunnen we de uitdagingen of maatschappelijke opgaven waar we voor staan, tot een goed einde brengen. En mag ik onze Koning citeren; De Nederlandse norm is dat we oog hebben voor elkaar en het gedeelde belang. Dat verreweg de meeste Nederlanders zich thuis voelen in een omgeving waar tegenstellingen niet op de spits worden gedreven. Dit geldt ook voor Veere. Als burgemeester ben ik er trots op dat ik met u mag samenwerken in een omgeving waar we rekening houden met elkaar en elkaar respecteren. Alleen dit bindt en verbindt en komt ten goede aan onze inwoners.

Een goed en vooral gezond 2019 gewenst.

Vacatures

Volg gemeente Veere

  

Contactgegevens

Gemeente Veere
Postbus 1000
4357 ZV Domburg
Telefoon (0118) 555 444
Fax (0118) 555 433
E-mail gemeente@veere.nl

 06 2358 4577

Bezoekadres:
Traverse 1
4357 ET Domburg

Apps