Nieuwe maatregel voor vermindering restafval

Lees voor
Home > Inwoners > Nieuws > Nieuwe maatregel voor vermindering restafval

Nieuwe maatregel voor vermindering restafval

Dit item is verlopen op 29-09-2018.

De vuilniszak met ongesorteerd afval mag niet meer worden afgeleverd op de milieustraat. Dat geldt voor alle 13 milieustraten in Zeeland. De grijze vuilniszak hoort in de restafvalcontainer of in de verzamelcontainer in de wijk. Hiermee ondersteunt de Zeeuwse Reinigingsdienst (ZRD) het gemeentelijk beleid voor afvalscheiding.

De ZRD is exploitant van de Zeeuwse milieustraten en zal in opdracht van de Zeeuwse gemeenten strenger toezien op de naleving van deze acceptatievoorwaarde. Veel Zeeuwse gemeenten hebben hun afvalbeleid aangepast en streven naar betere afvalscheiding. Daar hoort afvalscheiding op de milieustraten ook bij.

Vermindering restafval

De Zeeuwse gemeenten streven naar vermindering van de hoeveelheid restafval per inwoner per jaar. Nu wordt nog ongeveer 250 kilogram restafval per inwoner per jaar weggegooid. De bedoeling is dat dit afneemt tot nog slechts 100 kilogram restafval per inwoner per jaar in 2020. Om dat te bereiken is betere afvalscheiding noodzakelijk.

Recycleerbare stoffen

In het restafval zitten nu nog veel herbruikbare of recycleerbare stoffen. Van groente-, fruit- en tuinafval (gft) en voedselresten wordt bijvoorbeeld kwaliteitscompost gemaakt. Oud papier en karton, plastic verpakkingsafval, drankenkartons, glas en textiel worden hergebruikt. Deze afvalstromen kunnen in de meeste gemeenten gescheiden worden ingeleverd of worden aan huis opgehaald. Restafval wordt verbrand. Verbranden van her te gebruiken materialen betekent vermindering van beschikbare grondstoffen en onnodige verbrandingskosten.

Huishoudelijk afval scheiden

In de acceptatievoorwaarden van de Zeeuwse milieustraten is opgenomen dat huishoudelijk afval gescheiden moet worden aangeleverd. Tot nu toe werden vuilniszakken soms ook geaccepteerd bij het brandbaar restafval. Dat is dus nu niet meer toegestaan.

Vacatures

Volg gemeente Veere

  

Contactgegevens

Gemeente Veere
Postbus 1000
4357 ZV Domburg
Telefoon (0118) 555 444
Fax (0118) 555 433
E-mail gemeente@veere.nl

 06 2358 4577

Bezoekadres:
Traverse 1
4357 ET Domburg

Apps