Lood in de bodem in Veere

Lees voor
Home > Inwoners > Nieuws > Lood in de bodem in Veere

Lood in de bodem in Veere

Dit item is verlopen op 16-05-2018.

Wij hebben bodemonderzoek verricht in onze gemeente en ook in het stadje Veere. 
Dit hebben we gedaan naast het speelterrein van de KOW aan de Kerkstraat 6 in Veere en ook bij de volkstuinen. Het bodemonderzoek richtte zich op lood in de bodem. Omdat er een verhoogd loodgehalte is aangetroffen hebben wij in overleg met de KOW tijdelijke maatregelen getroffen op het speelterrein.

De ouders van de kinderen en ook de volkstuinvereniging zijn inmiddels op de hoogte gebracht van de uitslag van het onderzoek. Inmiddels hebben we tijdelijke maatregelen genomen op het plein van de KOW door het aanbrengen van kunstgras op de onverharde delen van het plein. Hierdoor komen de kinderen niet meer direct in aanraking met de grond.  

Informatie avond

Wij organiseren op 8 mei om 19.30 uur een informatie avond in het gebouw van de peutergroep/BSO in de Kerkstraat 6 in Veere. Tijdens deze avond kunnen betrokkenen en belangstellenden vragen stellen en zullen er medewerkers van de gemeente, GGD en KOW aanwezig zijn om uitleg te geven.

De komende tijd overleggen wij met KOW en de volkstuinvereniging over definitieve maatregelen.  

In heel Nederland is lood in de bodem aanwezig. Het Zeeuws Platform Bodembeheer heeft samen met de GGD Zeeland specifieke locaties en risico’s besproken. Het gaat om plaatsen waar kinderen kunnen spelen en volkstuinen. Zij baseerden dit op basis van een rapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM-rapport 607711004). Dit is via internet te downloaden.

Meer informatie

Meer info over lood in de bodem vindt u op de website van de GGD Zeeland.
 

Vacatures

Volg gemeente Veere

  

Contactgegevens

Gemeente Veere
Postbus 1000
4357 ZV Domburg
Telefoon (0118) 555 444
Fax (0118) 555 433
E-mail gemeente@veere.nl

 06 2358 4577

Bezoekadres:
Traverse 1
4357 ET Domburg

Apps