Lintjes in Veere

Lees voor
Home > Inwoners > Nieuws > Lintjes in Veere

Lintjes in Veere

Dit item is verlopen op 22-05-2017.

Uitreiking Koninklijke Onderscheidingen in Veere

Op woensdag 26 april rond 9 uur heeft burgemeester Van der Zwaag 4 Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt op het stadhuis in Veere aan:

De heer J. Euser, Veere

De heer Euser heeft zich ingezet voor de heropening van het KNRM reddingstation Veere in 1995, is daar schipper geweest en is lid van de vrijwillige brandweer geweest.

Na het beëindigen van deze werkzaamheden in resp. 2006 en 2004 bleef hij als penningmeester betrokken bij het reddingstation Veere en vanaf 2007 is hij coördinator opleiden en oefenen van de KNRM. Hij onderhoudt de (regionale) contacten met andere reddingstations en is werkzaam als coördinator communicatie en fondsenwerving.

Tenslotte is de heer Euser vrijwillig chauffeur op de buurtbus van Veere naar Middelburg v.v..

De heer Euser is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

De heer C.A. den Hollander, Veere

De heer Den Hollander is vanaf de heropening van het KNRM reddingstation Veere in 1995 betrokken geweest bij dit reddingstation.

Samen met andere vrijwilligers heeft hij ervoor gezorgd dat het reddingstation en de bemanning voldoet aan de door de KNRM gestelde normen.

De heer Den Hollander is schipper bij dit reddingsstation en verantwoordelijk voor het werven van donateurs. Ook is hij de drijvende kracht achter uitingen via social media.

Daarnaast heeft de heer Den Hollander zich op vrijwillige basis ingezet voor de zuster -organisatie van de KNRM in Griekenland waar hij vrijwilligers heeft opgeleid op het eiland Chios. Mede dankzij deze inzet heeft Chios nu een operationeel reddingstation.

De heer Den Hollander is benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau.

De heer H. de Ridder, Veere

De heer De Ridder heeft zich bij de heroprichting van het KNRM reddingstation Veere in 1995 aangemeld als vrijwilliger. De heer De Ridder heeft een nautische achtergrond, zijn kennis, ervaring en inspanningen op dat gebied hebben er toe geleid dat  het reddingstation Veere binnen afzienbare  tijd op het landelijke gewenste niveau kon functioneren en het reddingsstation zich kon ontwikkelen tot een professionele organisatie.

De heer De Ridder is schipper van het KNRM reddingstation geweest en is nu nog actief als plaatsvervangend schipper. Daarnaast onderhoudt hij goede contacten met de plaatselijke commissie en de collega’s in de regio en is hij verantwoordelijk voor de opleiding en training van nieuwe bemanningsleden.

De heer De Ridder is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

De heer H. Willems, Aagtekerke

De heer Willems heeft zich ingezet voor uiteenlopende vrijwillige organisaties:
•Als begeleider van wandelaars bij de tocht naar Santiago de Compostella; 
•Als mede -oprichter en voorzitter van de fietsersbond afdeling Veere;
•Als voorlichter over lezingen voor het voeren van een klachtenprocedure in de medische sector voor het Informatie Klachtenbureau te Goes;
•Als lid van de WMO adviesraad van de gemeente Veere.
•Als secretaris en penningmeester van de Koninklijke Vereniging van Marineofficieren. Vertegenwoordiger van de afdeling Zuid in het hoofdbestuur van de Koninklijke vereniging van Marineofficieren

Daarnaast is de heer Willems mede -oprichter en oud-voorzitter van de dorpsraad Aagtekerke. Vanuit deze functie heeft hij zich ingespannen voor de realisatie van een fietspad tussen de dorpen Aagtekerke, Meliskerke en Biggekerke en de bouw van Wozoco De Waterwel.

Hij heeft zich ingespannen voor de realisatie van een oorlogsmonument voor drie gevallen Franse Piloten in de 2e wereldoorlog aan het Kalfhoeksepad in Aagtekerke.

Tenslotte bezoekt de heer Willems regelmatig een aantal bewoners van zorgcentrum Simnia in Domburg om ze uit hun sociaal isolement te halen.

De heer Willems is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.


Van links naar rechts ziet u de heer Den Hollander, de heer Willems, burgemeester Van der Zwaag, de heer Euser en de heer De Ridder.

Uitreiking Koninklijke Onderscheidingen in Westkapelle

Rond 10.45 uur heeft burgemeester Van der Zwaag 3 Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt vanuit het Polderhuis in Westkapelle aan:

De heer J. van Beekhuizen, Westkapelle

De heer Van Beekhuizen heeft zich ingezet voor “De Beursvloer”, een initiatief tot maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hij is mede-initiator en mede-oprichter van de Kenniswerf Vlissingen en penningmeester van De Kenniswerf/Dok41 en van Stichting Woonwagenbeheer Zuid-West Nederland.

De heer Van Beekhuizen zet zich ook in voor de Oranjevereniging Westkapelle en is mede-oprichter en voorzitter van Stichting het Polderhuis Westkapelle.
Onder zijn leiding is Museum het Polderhuis uitgegroeid van een lokaal oorlogsmuseum tot een bijzondere toeristische trekpleister en ontmoetingsplaats voor vrijwilligers.

Daarnaast is de heer Van Beekhuizen mede initiator/aanjager van het project herbestemming vuurtorens Westkapelle. Hierdoor blijft dit maatschappelijk erfgoed toegankelijk, en zijn beide vuurtorens een toeristische trekpleister geworden.
Tenslotte is de heer Van Beekhuizen “Kapitein van de Waschappelse heiploeg” .

De heer Van Beekhuizen is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Mevrouw J.J. Kusse-Van de Vreugde, Zoutelande

Mevrouw Kusse doet sinds 1999 uiteenlopende werkzaamheden voor de Stichting Welzijn Veere. Zo was zij van 1999 tot en met 2015 lid van de adviesraad en voorzitter en lid van de Commissie Welzijn Zoutelande, vrijwillig burgeradviseur en burenhulpcoördinator
Verder organiseert zij als vrijwilliger activiteiten voor bewoners van zorgcentrum de Tienden in Zoutelande en voert zij het Welzijnsprogramma van de SVRZ uit.

Mevrouw Kusse coördineert de kerstmaaltijd voor senioren in samenwerking met de diaconie voor de Protestantse gemeente Zoutelande en het vrijwilligersvervoer voor de kwetsbare senioren van en naar de kerk. Ook zet zij zich in voor de activiteitencommissie van de Protestantse gemeente Zoutelande en voor de Oranjevereniging Zoutelande.
 
Mevrouw Kusse is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

De heer A. Theune, Westkapelle

De heer Theune is sinds 1993 opstapper en plaatsvervangend schipper voor het reddingstation Westkapelle van de KNRM. Hij is controleur veiligheidsmiddelen voor de reddingstations Cadzand, Breskens, Westkapelle, Veere en Hansweert en geeft uitleg over het gebruik van deze veiligheidsmiddelen aan de vrijwilligers van de diverse reddingsstations.

De heer Theune is actief voor ijsclub Nova Zembla te Westkapelle en heeft hij zich in het verleden ingezet voor de organisatie van de triatlon en nu voor de organisatie van de kustmarathon.

De heer Theune is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Van links naar rechts ziet u de heer Van Beekhuizen, burgemeester Van der Zwaag, mevrouw Kusse en de heer Theune.

Uitreiking Koninklijke Onderscheidingen in Oostkapelle

Tenslotte reikte burgemeester Van der Zwaag om 12.15 uur vier Koninklijke Onderscheidingen uit op Landgoed Overduin, Dunoweg 4 te Oostkapelle aan:

De heer J.J. Burgs, Oostkapelle

De heer Burgs is  secretaris, trainer en interim voorzitter van voetbalvereniging Oostkapelle geweest. Nu is hij voorzitter van de supportersclub van voetbalvereniging Oostkapelle, de schutters. Sinds 2003 is hij voorzitter van de Oranjevereniging Oostkapelle.
Daarnaast heeft de heer Burgs vanuit de dorpsraad Oostkapelle actief meegewerkt aan het Dorpsplan Oostkapelle 2030, een gedegen visie voor de toekomst dat door de inwoners van Oostkapelle onderschreven wordt.

De heer Burgs is de initiatiefnemer van het Glazen Huis in Oostkapelle. In 2012 stond deze zeer succesvolle spin-off van de landelijke Serious Reguest actie voor de eerste keer in Oostkapelle en ging daarna langs diverse dorpen in de gemeente Veere. Hij is zeer nauw betrokken bij de organisatie en heeft een aantal keer als DJ meegewerkt.

De heer Burgs is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Mevrouw S. Dekker-Janse, Aagtekerke

Mevrouw Dekker is vrijwilliger bij diverse activiteiten die zorgcentrum Simnia in Domburg voor haar bewoners organiseert  Zo helpt  zij bij de gezamenlijke maaltijden van de bewoners, zangmiddagen, bingo, de wandelgroep en uitstapjes.

Daarnaast zet mevrouw Dekker zich in voor  verschillende activiteiten van de stichting Zeeland helpt in Roemenië. Zij helpt bij de kerstverkoop van banketstaven en is een trouwe vrijwilliger bij de jaarlijkse rommelmarkt
Tenslotte collecteert mevrouw Dekker voor de hartstichting en is zij collectant voor Simavi geweest.

Mevrouw Dekker-Janse is benoemd tot Lid in de orde van Oranje Nassau

De heer C. Riemens, Grijpskerke

De heer Riemens is ouderling voor de voormalige Gereformeerde Kerk in Serooskerke geweest. Na het samengaan van de Gereformeerde Kerk Serooskerke met de Protestantse kerk Serooskerke is hij Preekvoorziener geworden.
Hij is maaltijdbezorger voor de Stichting Welzijn Veere geweest en heeft zich ingezet voor Stichting Klaverblad Zeeland. Hij vertegenwoordigde de Protestants Christelijke Ouderenbond (PCOB) in de commissie Scholing en Vorming van het Provinciaal Overlegorgaan Samenwerkende Ouderenorganisaties (POSO)

De heer Riemens is vrijwilliger voor Stichting Manteling waar hij zorg draagt voor de  “dementengroep”. Daarnaast is hij actief voor Stichting DOOR waar hij bij P.I. Torentijd in Middelburg gedetineerden bezoekt en zich inzet tijdens en na de kerkdiensten in Torentijd.

De heer Riemens is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

De heer A.J. Rotte, Oostkapelle

De heer Rotte is sinds 1985 bestuurslid van Oranjevereniging Oostkapelle en verleent  vele hand- en spandiensten rondom de organisatie van Koningsdag.
Ook is hij sinds 1990 een actieve vrijwilliger voor voetbalvereniging Oostkapelle.

Daarnaast is de heer Rotte bestuurslid van de dorpsraad Oostkapelle geweest en heeft zich vooral met jeugdzaken bezig gehouden.

De heer Rotte is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Van links naar rechts ziet de heer Burgs, mevrouw Dekker, burgemeester Van der Zwaag, de heer Riemens en de heer Rotte.

Vacatures

Volg gemeente Veere

  

Contactgegevens

Gemeente Veere
Postbus 1000
4357 ZV Domburg
Telefoon (0118) 555 444
Fax (0118) 555 433
E-mail gemeente@veere.nl

 06 2358 4577

Bezoekadres:
Traverse 1
4357 ET Domburg

Apps