Lintjes gemeente Veere

Lees voor
Home > Inwoners > Nieuws > Lintjes gemeente Veere

Lintjes gemeente Veere

Dit item is verlopen op 16-05-2018.

Burgemeester Van der Zwaag reikte donderdag 26 april 2018 drie Koninklijke Onderscheidingen uit in het Stadhuis in Veere aan:

Mevrouw J.P. van den Berge-van Zweden (Veere), Lid in de Orde van Oranje Nassau

Mevrouw Van den Berge was van 1974-2016 penningmeester van de Vlis-singers. Ook heeft zij zich van 2011-2016 ingezet als lid van de werkgroep voor de organisatie van Middelburg Vólkoren. Daarnaast zet zij zich in als vrijwilliger voor PKN gemeente Veere op uiteenlopende gebieden. Mevrouw Van den Berge is ouderling en diaken geweest en heeft de basiscathechese voor kinderen van de kerk verzorgd. Op dit moment zij voorzitter van de kerkenraad en zet zij zich in als ouderling pastoraat. Daarnaast is mevrouw Van den Berge mede-organisator van Koffie in de Korenmaat, bezoekt zij ouderen en zorgt zij ervoor dat alle ouderen met Kerstmis een attentie krijgen. Tenslotte is mevrouw Van den Berge Preekvoorziener.

Mevrouw L.C. Boone-De Mol (Veere), Lid in de Orde van Oranje Nassau

Mevrouw Boone is sinds 1997 vrijwilliger voor de PKN gemeente Veere. Daarvoor was zij vrijwilliger voor de PKN gemeente Middelburg, waar zij zich met name op het gebied van jeugdwerk inzette. Voor de PKN gemeente Veere was mevrouw Boone lid van de kerkenraad, voorzitter van de kerkenraad, lid van de diaconie, voorzitter van de diaconie, vertegenwoordiger van de kerkenraad bij Walcherse bijeenkomsten, lid van de commissie bijzondere diensten en leiding van de basiscathechese en jeugdwerk 12+. Sinds 2000 is zij koster van de Kleine Kerk in Veere. Daarnaast is mevrouw Boone organisator van de Kompasmaaltijd, organisator van de zomeropstelling van de Kleine Kerk en van de openstelling tijdens de jaarlijkse open Monumentendag. Ook is mevrouw Boone secretaris van de Provinciale Raad van Kerken van Zeeland. Vanuit die functie was zij onder andere zeer actief bij de organisatie van 2 grote kerkendagen in 2010 en 2015. Tenslotte is mevrouw Boone  activiteitenbegeleider in zorgcentrum Nieuw Sandenburgh. Zij zorgt voor een jaarplanning van de activiteiten en bedenkt de activiteiten.

Mevrouw J.G.H.M van Tatenhove-Bloemers (Gapinge), Lid in de Orde van Oranje Nassau

Mevrouw Van Tatenhove zet zich in voor Sportvereniging Serooskerke en voor gymvereniging Veere Vrouwenpolder. Van 1971-2010 was zij trainer bij Sportvereniging Serooskerke. Direct daarna werd zij voorzitter van deze vereniging, en valt zij in als trainer. Van 1979-2010 was mevrouw Van Tatenhove trainer bij Gymvereniging Vrouwenpolder-Veere. In 2010 werd mevrouw Van Tatenhove bestuurslid van de vereniging. Daarnaast heeft mevrouw Van Tatenhove zich voor beide verenigingen ingezet voor de uitvoeringen van de turngroepen, regionale wedstrijden, openingsfeesten, slotfeesten, begeleider, zomerkamp en springdagen. Ook zet zij zich in voor diverse evenementen binnen en buiten deze verenigingen zoals de organisatie van de jeugd turn wedstrijden en is zij actief als jurylid. Tenslotte begeleidt mevrouw Van Tatenhove  de nieuwe generatie trainers en is ze actief als ladyspeaker tijdens de dansdagen van de KNGU.

Foto: Van Links naar rechts mevrouw Boone, burgemeester Van der Zwaag, mevrouw Van den Berge, mevrouw Van Tatenhove

Vervolgens reikte de burgemeester om 12.00 uur op Landgoed Overduin drie Koninklijke Onderscheidingen uit aan:

De heer P. Koole (Serooskerke), Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Koole ontvangt samen met zijn echtgenote mevrouw M. Koole- Louwerse een Koninklijke Onderscheiding. De heer Koole wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau vanwege zijn inzet voor de Hervormde gemeente Serooskerke van 1973-1988 (nu PKN gemeente Serooskerke) waar hij zich inzette voor het college van Notabelen, als lid en voorzitter van de kerkvoogdij en als preekvoorziener van 1998-2003  was hij bestuurslid en redactielid van de dorpsraad Serooskerke. In de periode 2003-2015 was de heer Koole voorzitter van de commissie Welzijn Serooskerke voor de Stichting Welzijn Veere. Daarnaast was hij van 2003-2008 verantwoordelijk voor de ledenadministratie van tennisvereniging Zer Oits. De heer Koole is daarnaast voorzitter en secretaris van de ouderensoos geweest. Deze werkzaamheden heeft hij onlangs beëindigd.

Mevrouw M. Koole-Louwerse (Serooskerke), Lid in de Orde van Oranje Nassau

Mevrouw Koole heeft vanaf 1972 diverse bestuursfuncties binnen de Passage bekleed. Zo was zij president, 2e President en Propagandist (ledenwerver). Naast het vervullen van deze bestuursfuncties heeft zij zich ook op andere gebieden ingezet voor de vrouwenbond zoals het organiseren van  kerst- en paasmaaltijden, de jaarlijkse dagtocht, regio- en landelijke vergaderingen bijgewoond. Ook kwam de boekenclub van De Passage een keer per 8 weken bij mevrouw Koole thuis bij  elkaar. Daarnaast was zij verantwoordelijk voor het organiseren van de maandelijkse bijeenkomsten van de Passage en het uitnodigen van een spreker. Ook heeft mevrouw Koole zich ingezet als Diaken voor de protestantse gemeente Serooskerke, is hulpkoster geweest, en heeft mantelzorg verleend. Mevrouw Koole draagt wekelijks zorg voor de bloemen voor de kerk. Daarnaast legt u bezoekjes af bij oudere en zieke gemeenteleden. Ook zet u zich in voor de koersbalvereniging, waar u naast trouw lid ook nieuwe leden probeert aan te trekken.

De heer H. Simonse (Aagtekerke), Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Simonse is van 1967-2005 bestuurslid van de leesbibliotheek van de Gereformeerde Gemeente Aagtekerke geweest. Daarnaast hielp hij bij het uitlenen en innemen van boeken en de reparatie van boeken. Ook bezorgde hij boeken bij ouderen. Vanaf de oprichting in 1973-1995 was de heer Simonse penningmeester van het streekcomité Noord- Walcheren van de Bijbelstichting. Ook was hij verantwoordelijk voor de werving van donateurs. Daarnaast was de heer Simonse van 1979-1991 lid van het afdelingsbestuur van de afdeling Walcheren/Zeeuws-Vlaanderen en de commissie praktische thuishulp van de vereniging helpende handen. De heer Simonse verleend nog steeds praktische thuishulp voor deze vereniging. In 1998 wordt de heer lid van de bewonerscommissie van Hofstede Suzanna. Daarnaast wordt hij lid van de cliëntenraad van de Stichting Arduin. Ook vertegenwoordigd de heer Simonse de cliëntenraad bij regionale bijeenkomsten. Daarnaast is de heer Simonse lid van de diaconie van de Gereformeerde Gemeente Aagtekerke met als bijzonder aandachtsveld de ouderenzorg. Vanuit die functie bezoekt u onder andere ouderen die in zorgcentrum Simnia in Domburg wonen.

Foto: Van links naar rechts meneer Simonse, burgemeester Van der Zwaag, mevrouw en meneer Koole

Vacatures

Volg gemeente Veere

  

Contactgegevens

Gemeente Veere
Postbus 1000
4357 ZV Domburg
Telefoon (0118) 555 444
Fax (0118) 555 433
E-mail gemeente@veere.nl

 06 2358 4577

Bezoekadres:
Traverse 1
4357 ET Domburg

Apps