Leefbaarheidsonderzoek 

Lees voor
Home > Inwoners > Nieuws > Leefbaarheidsonderzoek 

Leefbaarheidsonderzoek 

Het Kenniscentrum Kusttoerisme doet samen met ZB|Planbureau in opdracht van de Provincie Zeeland onderzoek naar de impact van toerisme op de samenleving in Zeeland. Dit betekent dat begin februari in heel de provincie Zeeland vragenlijsten worden uitgezet. In gemeente Veere krijgen 5.200 inwoners een vragenlijst op de deurmat. Dit aantal is op verzoek van gemeente Veere hoger dan bij andere Zeeuwse gemeenten. 

Uitkomsten onderzoek:

De uitkomsten van deze vragenlijsten worden voor twee doelen gebruikt:

-    Op Zeeuws niveau inzicht krijgen over welke impact toerisme heeft.
-    Gemeente Veere integreert de uitkomsten in haar eigen onderzoek Leefbaarheid & Toerisme.

Onderzoek Leefbaarheid & Toerisme Veere:

Het onderzoek Leefbaarheid & Toerisme van gemeente Veere kijkt naast de uitkomsten van dit onderzoek vanuit de Provincie ook naar de cijfers van recreatie en toerisme en de verkeerscijfers in gemeente Veere.  

Toekomst:

Met het oog op een goede onderbouwing van beleid en het (politieke) draagvlak voor toerisme in de samenleving is het belangrijk dat de impact van toerisme beter in beeld wordt gebracht. De resultaten van het onderzoek zijn daarom belangrijk voor de toekomstige ontwikkeling van toerisme, zowel op provinciaal als op gemeentelijk niveau. 

Win een VVV-bon!

Onder de invullers van de vragenlijst worden 20 VVV-bonnen van 25 euro verloot onder  alle Zeeuwse deelnemers!
Inwoners van gemeente Veere, die een vragenlijst hebben ontvangen, maken kans op een VVV-bon van 250 euro als ze de vragenlijst online invullen.

Vacatures

Volg gemeente Veere

  

Contactgegevens

Gemeente Veere
Postbus 1000
4357 ZV Domburg
Telefoon (0118) 555 444
Fax (0118) 555 433
E-mail gemeente@veere.nl

 06 2358 4577

Bezoekadres:
Traverse 1
4357 ET Domburg

Apps