Collectieve Zorgverzekering Gemeenten (CZG)

Lees voor
Home > Inwoners > Nieuws > Collectieve Zorgverzekering Gemeenten (CZG)

Collectieve Zorgverzekering Gemeenten (CZG)

Met ingang van juli 2017 is er voor u (studenten uitgezonderd) de mogelijkheid om via Orionis Walcheren deel te nemen aan een Collectieve Zorgverzekering Gemeenten (CZG) van zorgverzekeraar CZ.

Wie kan meedoen aan de CZG?

• U woont in de gemeente Veere;

• U bent verzekerd bij CZ. Is dat niet zo, dan is 1 januari 2018 de eerste mogelijkheid om over te stappen. Dit moet u dan vóór 1 januari van het nieuwe jaar doen;
• U betaalt uw maandelijkse premie via een automatische incasso en geeft  hiervoor een machtiging af aan CZ. Als u een bijstandsuitkering ontvangt, brengen we de premie in mindering op uw uitkering;
• Uw netto (gezins)inkomen per maand is niet meer dan 130% van de bijstandsnorm en uw vermogen (vermogen=bezittingen min schulden) mag niet te hoog zijn.

U kunt kiezen uit twee aanvullende verzekeringen:

•  Gemeente Start of,
•  Gemeente uitgebreid.
Via Orionis Walcheren ontvangt u voor beide aanvullende verzekeringen een vergoeding in de premie.

Meer informatie over het inkomen, vermogen en de Collectieve Zorgverzekering Gemeenten (CZG) en vindt u  www.orioniswalcheren.nl

Volg gemeente Veere

  

Contactgegevens

Gemeente Veere
Postbus 1000
4357 ZV Domburg
Telefoon (0118) 555 444
Fax (0118) 555 433
E-mail gemeente@veere.nl

 06 2358 4577

Bezoekadres:
Traverse 1
4357 ET Domburg

Apps