Afvalproeven in de gemeente Veere

Lees voor
Home > Inwoners > Nieuws > Afvalproeven in de gemeente Veere

Afvalproeven in de gemeente Veere

Dit item is verlopen op 01-01-2019.
Foto van afvalcontainers

Dit voorjaar is de gemeente Veere gestart met proeven om het scheiden van afval te verbeteren. Iedere inwoner van gemeente Veere gooit gemiddeld nog 214 kilo restafval per jaar in de grijze container. Dat moet terug naar 100 kilo per inwoner in 2020.

100 gezinnen, 100 dagen, 100% afvalvrij

In Gapinge hebben de inwoners in april een eigen container voor het oud papier. En in Meliskerke wordt het restafval vanaf juli nog maar eens per 4 weken opgehaald. Ook is in september gestart met de actie dat 100 gezinnen gedurende 100 dagen proberen 100% afvalvrij te zijn. 

Extra proef in Oostkapelle

Door goed afval te scheiden houden we minder restafval over. Dat is beter voor het milieu én voor de portemonnee. Daarom worden inwoners van Oostkapelle vanaf 16 oktober a.s. tijdelijk met € 3 beloond voor iedere keer dat men de grijze container niet aan de straat zet (met een maximum van 9 keer in de proefperiode).

De proeven betekenen aanpassingen voor de inwoners, maar ook voor toeristen. Zo gaat de gemeente in Westkapelle aan de Joossesweg het gft-afval apart inzamelen. Ook komt er nog een proef met het scheiden van oud papier in het vakantiepark Kustlicht te Zoutelande. In de loop van 2019 evalueert de gemeente de afvalproeven. Aan de hand van de evaluatie besluit de gemeenteraad over de nieuwe afvalinzameling in de gemeente Veere.

Vacatures

Volg gemeente Veere

  

Contactgegevens

Gemeente Veere
Postbus 1000
4357 ZV Domburg
Telefoon (0118) 555 444
Fax (0118) 555 433
E-mail gemeente@veere.nl

 06 2358 4577

Bezoekadres:
Traverse 1
4357 ET Domburg

Apps