Afspraken Jeugdbescherming en Jeugdreclassering

Luister met BrowseAloudLees voor
Home > Inwoners > Nieuws > Afspraken Jeugdbescherming en Jeugdreclassering

Afspraken Jeugdbescherming en Jeugdreclassering

Intervence en de Zeeuwse gemeenten hebben gezamenlijke afspraken gemaakt over de Jeugdbescherming en de Jeugdreclassering in Zeeland. Deze afspraken zijn vastgelegd in het bestuursakkoord.

Uitvoering Jeugdwet

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdwet. Zeeuwse gemeenten kiezen zelf welke diensten zij kopen bij verschillende organisaties om deze taak uit te voeren. Intervence is één van deze organisaties die gezinnen helpt die te maken krijgen met jeugdbescherming of jeugdreclassering.

Afspraken

Samen hebben zij de volgende afspraken gemaakt:

  • Er wordt een plan opgesteld met een voorstel voor het gewenste duurzame “GI landschap“ in Zeeland voor de periode vanaf 2020.
  • Tot 1 juni 2019 blijft de financiering van Intervence door de gemeenten gegarandeerd.
  • Partijen hebben de handen ineen geslagen om te zorgen voor de borging van de continuïteit van de zorg voor de kinderen en de continuïteit van de werkgelegenheid van de medewerkers.
  • Intervence stelt op korte termijn een interim bestuurder aan die ervaring heeft met vergelijkbare verandertrajecten. Hij of zij geeft samen met de gemeenten vorm en inhoud aan de continuïteit van de jeugdbescherming en jeugdreclassering voor de korte (2019) en lange termijn (vanaf 2020).

Deze afspraken moeten een positieve bijdrage leveren aan de kwaliteit, continuïteit en betaalbaarheid van jeugdreclassering en jeugdbescherming voor de Zeeuwse kinderen.

Vacatures

Volg gemeente Veere

  

Contactgegevens

Gemeente Veere
Postbus 1000
4357 ZV Domburg
Telefoon (0118) 555 444
Fax (0118) 555 433
E-mail gemeente@veere.nl

 06 2358 4577

Bezoekadres:
Traverse 1
4357 ET Domburg

Apps