Milieustraat

Lees voor
Home > Inwoners > Milieustraat

Milieustraat

Milieustraat

Bij de milieustraat kunt u uw afval dat te groot of te zwaar is voor uw afvalcontainer kosteloos afleveren. De milieustraat van de gemeente Veere ligt op het bedrijventerrein De Zompe 5 (aan de Hondegemsweg) in Serooskerke. Als inwoner van de gemeente Veere kunt u ook terecht bij de milieustraat in Middelburg (bedrijventerrein Arnestein, Waldammeweg 9) of in Vlissingen (bedrijventerrein Buitenhaven, Poortersweg 30).

Bij de milieustraat kunt u onder andere terecht met:

 • extra groenafval
 • klein chemisch afval (dit kan nooit met het gewone huisvuil worden meegegeven)
 • bouwpuin
 • asbest (mits goed verpakt)
 • huisraad
 • bruin- en witgoed
 • grond
 • metalen
 • textiel
 • vlak glas
 • papier en karton
 • bouw- en sloophout

De milieustraat: wat kan wel en wat kan niet?

 • De milieustraat is voor alle inwoners van Walcheren. Let op: Wij kunnen u om uw legitimatiebewijs vragen.
 • Particulieren mogen maximaal 2 m³ afval per dag aanbieden.
 • Lever uw afval gescheiden in bij de milieustraat.
 • Voorkom zwerfvuil! Dek afval dat u wegbrengt goed af en probeer het afval zoveel mogelijk te bundelen en vast te binden.
 • Asbest kunt u alleen inleveren met een bewijs van melding. Dit bewijs kunt u krijgen op het gemeentehuis. Asbest moet verpakt in speciaal folie worden aangeboden. Dit folie kunt u tegen kostprijs kopen bij de milieustraat.
 • Bedrijven kunnen alleen tegen betaling gevaarlijk afval afgeven. Hiervoor ontvangen zij een afgiftebewijs.

Openingstijden milieustraat

De milieustraten op Walcheren (Veere, Middelburg en Vlissingen) hebben vaste openingstijden.

openingstijden ochtend openingstijden middag
Maandag 10.00 - 12.30 uur  13.00 - 17.00 uur
Dinsdag 10.00 - 12.30 uur 13.00 - 17.00 uur
Woensdag 10.00 - 12.30 uur 13.00 - 17.00 uur
Donderdag 10.00 - 12.30 uur 13.00 - 17.00 uur
Vrijdag 10.00 - 12.30 uur 13.00 - 17.00 uur
Zaterdag  09.00 - 15.00 uur open tot 15.00 uur

Kijk voor meer informatie en bijzondere openingstijden op de website van de Zeeuwse ReinigingsDienst.

Heeft u vragen over de milieustraat?

Neem dan contact op met de gemeente Veere telefoonnummer (0118) 555 444 of e-mail cpb@veere.nl. U kunt ook contact opnemen met de Zeeuwse Reinigingdienst telefoonnummer (0900) 443 3333. Of kijk op www.zrd.nl.

Vacatures

Volg gemeente Veere

  

Contactgegevens

Gemeente Veere
Postbus 1000
4357 ZV Domburg
Telefoon (0118) 555 444
Fax (0118) 555 433
E-mail gemeente@veere.nl

 06 2358 4577

Bezoekadres:
Traverse 1
4357 ET Domburg

Apps