Een klacht indienen

Luister met BrowseAloudLees voor
Home > Inwoners > Klachten en bezwaren > Een klacht indienen

Een klacht indienen

Klacht

Vindt u dat een medewerker of bestuurder van de gemeente Veere u benadeeld heeft? Of bent u beledigd, verkeerd geïnformeerd of slecht geholpen door iemand van de gemeente? Dat vinden wij erg vervelend; praat er met ons over. U kunt in zo’n geval een klacht bij ons indienen.

Hoe dient u een klacht in?

U kunt uw klacht digitaal bij ons indienen via het formulier Indienen van een klacht. Maar het kan ook mondeling of schriftelijk. Daarbij is het belangrijk dat u duidelijk aangeeft waar uw klacht over gaat en over welke medewerker of bestuurder het gaat. Na ontvangst van uw klacht neemt onze klachtencoördinator contact met u op om uw klacht met u te bespreken. Vervolgens legt hij uw klacht voor aan de betreffende medewerker of bestuurder. 

Wat gebeurt er met uw klacht?

Heeft de klachtencoördinator met u en de medewerker of bestuurder over wie u een klacht hebt, gesproken? Dan bekijkt hij of er een oplossing mogelijk is. Lukt het niet om er samen uit te komen, dan legt hij uw klacht voor aan de klachtencommissie.

Klachtencommissie

De klachtencommissie is onafhankelijk en bestaat uit een voorzitter en twee leden. Komt u er met de gemeente niet uit? Dan beoordeelt deze klachtencommissie uw klacht en adviseert zij het college van burgemeester en wethouders hierover. Soms nodigt de commissie u daarvoor uit om tijdens een hoorzitting uw klacht uit te leggen. Na ontvangst van het advies van de klachtencommissie neemt het college een beslissing over uw klacht.

De Zeeuwse Ombudsman

Komt er een besluit van het college van burgemeester en wethouders over uw klacht en ben u het daar niet mee eens? Dan kunt u de Zeeuwse Ombudsman inschakelen via telefoonnummer (0118) 675 571 of per e-mail info@dezeeuwseombudsman.nl

Meer weten?

Heeft u een klacht en wilt u dit met ons bespreken? Of heeft u vragen over de gang van zaken bij het indienen van een klacht? Dan kunt u terecht bij Astrid Piersma, telefoonnummer (0118) 555 411 of e-mailadres awl.piersma@veere.nl.

Vacatures

Volg gemeente Veere

  

Contactgegevens

Gemeente Veere
Postbus 1000
4357 ZV Domburg
Telefoon (0118) 555 444
Fax (0118) 555 433
E-mail gemeente@veere.nl

 06 2358 4577

Bezoekadres:
Traverse 1
4357 ET Domburg

Apps