Bezwaar maken

Luister met BrowseAloudLees voor
Home > Inwoners > Klachten en bezwaren > Bezwaar maken

Bezwaar maken

Bezwaar indienen

Bent u het niet eens met een besluit van het college, de burgemeester of de gemeenteraad en komen we er samen niet uit? Dan kunt u voor bepaalde besluiten uw bezwaar officieel aan de gemeente kenbaar maken in een bezwaarschrift. 

Hoe maakt u bezwaar?

U kunt uw bezwaarschrift schriftelijk of direct online indienen.
In uw bezwaarschrift staan in ieder geval:

  • uw naam en adres
  • de datum waarop u uw bezwaar schrijft
  • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt
  • de redenen waarom u bezwaar maakt tegen het besluit
  • uw handtekening 

Direct online uw bezwaar indienen

Commissie bezwaarschriften

Uw bezwaarschrift wordt beoordeeld door de commissie bezwaarschriften. Hoe dit precies werkt, kunt u lezen op de webpagina over de commissie bezwaarschriften.

Beroep instellen bij de rechtbank

Het kan gebeuren dat de gemeente uw bezwaar afwijst. Vaak kunt u dan beroep instellen tegen deze beslissing bij de rechtbank. U betaalt hiervoor wel griffierechten.

Beroep instellen doet u met een beroepschrift, waarin u de volgende gegevens zet:

  • uw naam en adres
  • de datum waarop u uw beroep schrijft
  • de redenen waarom u het oneens bent met de beslissing op uw bezwaar
  • ​uw handtekening 

Let op: vergeet niet een kopie van de beslissing op uw bezwaar mee te sturen met uw beroepschrift! En zorgt u ervoor dat u binnen zes weken na de bekendmaking van de beslissing uw beroepschrift heeft ingediend. Als uw beroepschrift te laat is, wordt deze niet meer behandeld!

Meer weten?

Bent u het oneens met een besluit van de gemeente Veere en wilt u dit met ons bespreken? Of heeft u vragen over de gang van zaken bij een bezwaarschrift? Dan kunt u terecht bij Astrid Piersma, telefoonnummer (0118) 555 411 of e-mailadres awl.piersma@veere.nl.

Vacatures

Volg gemeente Veere

  

Contactgegevens

Gemeente Veere
Postbus 1000
4357 ZV Domburg
Telefoon (0118) 555 444
Fax (0118) 555 433
E-mail gemeente@veere.nl

 06 2358 4577

Bezoekadres:
Traverse 1
4357 ET Domburg

Apps