Klachten en bezwaren

Luister met BrowseAloudLees voor
Home > Inwoners > Klachten en bezwaren

Klachten en bezwaren

Informatie over klachten en bezwaren

Als u het niet eens bent met iets dat de gemeente Veere heeft gedaan, kunt u een klacht indienen of bezwaar maken. Hieronder leggen we u uit wat het verschil is.

Wanneer een klacht?

Onze medewerkers, wethouders en burgemeester hebben iedere dag contact met inwoners, bedrijven of instellingen. Meestal verloopt deze samenwerking in goede harmonie. Maar het contact kan ook wel eens minder plezierig zijn. Bijvoorbeeld als er een meningsverschil is of als iets erg lang duurt. Vindt u dat u niet netjes door iemand van de gemeente bent behandeld? Dan kunt een klacht indienen.

Wanneer een bezwaar?

In de gemeente Veere nemen het college, de burgemeester of de gemeenteraad belangrijke beslissingen. Beslissingen waar u het misschien niet altijd mee eens bent. Hebt u moeite met een bepaald besluit, dan gaan we hierover graag met u in gesprek. Komen we er samen niet uit? Dan kunt u voor bepaalde besluiten bij de commissie bezwaarschriften bezwaar maken.

Vacatures

Volg gemeente Veere

  

Contactgegevens

Gemeente Veere
Postbus 1000
4357 ZV Domburg
Telefoon (0118) 555 444
Fax (0118) 555 433
E-mail gemeente@veere.nl

 06 2358 4577

Bezoekadres:
Traverse 1
4357 ET Domburg

Apps