Duurzame mobiliteit

Luister met BrowseAloudLees voor
Home > Inwoners > Duurzaam Veere > Duurzame mobiliteit

Duurzame mobiliteit

Mobiliteit is één van de belangrijkste veroorzakers van CO2-uitstoot en draagt hiermee bij aan de klimaatverandering. Bovendien neemt de CO2-uitstoot door mobiliteit, zonder ingrijpen, de komende jaren verder toe. De verkeers- en vervoersector veroorzaakt 27% van de CO2-uitstoot in Veere. Hier ligt dus een grote opgave. We willen vervoersbewegingen verminderen en zorgen dat alle personenauto’s emissievrij gaan rijden. Bij de inrichting van infrastructuur houden we hier rekening mee. Om (belastende) vervoersbewegingen te verminderen stimuleren we het gebruik van de fiets door voldoende, nette en veilige stallingsmogelijkheden voor fietsen te realiseren. We voeren parkeerbeleid en parkeerregulatie uit. We investeren in duurzaam toeristisch vervoer en onthaalplaatsen. We houden de kwaliteit van het openbaar vervoer in stand. We stimuleren en promoten elektrisch vervoer en vervoer op waterstof en voorzieningen hiervoor. We juichen deelmobiliteit toe, zoals autodelen.

Vacatures

Volg gemeente Veere

  

Contactgegevens

Gemeente Veere
Postbus 1000
4357 ZV Domburg
Telefoon (0118) 555 444
Fax (0118) 555 433
E-mail gemeente@veere.nl

 06 2358 4577

Bezoekadres:
Traverse 1
4357 ET Domburg

Apps