Bouwgrond Singelgebied Domburg

Lees voor
Home > Inwoners > Bouwgrond Singelgebied Domburg

Bouwgrond Singelgebied Domburg

Uitgifte bouwgrond energie neutrale wijk herontwikkeling Singelgebied te Domburg

Er zijn 13 kavels beschikbaar: 9 kavels voor vrijstaande woningen en 4 kavels voor twee-onder-één-kap-woningen. Alle kavels zijn uitsluitend voor woningen voor permanente bewoning.

Loting

De inschrijftermijn is gesloten. De loting van de bouwkavels is op woensdag 19 september 2018 om 19.30 uur in het gemeentehuis te Domburg. Op die dag organiseren we ook een energiemarkt met ondernemers die duurzaam bouwen en/of hierover adviseren. 

Grondprijzen

De gemeenteraad heeft bandbreedtes vastgesteld, waarbinnen het college uitgifteprijzen hanteert. De kavelprijs in Domburg is vastgesteld op € 450,00 per m² exclusief BTW en kosten koper voor vrijstaande woningen en € 425,00 per m² exclusief BTW en kosten koper voor twee-onder-één-kap-woningen.

Informatie

Neem voor vragen contact op met Han Reijnhoudt via telefoonnummer (0118) 555 318. Informatie over de Subsidieregeling Energieneutrale nieuwbouw 2017-2020 staat op onze website.

Documenten uitgifte bouwgrond Singelgebied Domburg

Vacatures

Volg gemeente Veere

  

Contactgegevens

Gemeente Veere
Postbus 1000
4357 ZV Domburg
Telefoon (0118) 555 444
Fax (0118) 555 433
E-mail gemeente@veere.nl

 06 2358 4577

Bezoekadres:
Traverse 1
4357 ET Domburg

Apps