De raad heeft op 10 november ingestemd met het voorstel over de uitgangspunten en gedifferentieerde tarieven afvalstoffenheffing 2022 (diftar).

Tarief

Met ingang van 1 januari 2022 gaat u naast een vast tarief ook betalen voor het aantal keren dat u de grijze restafvalcontainer aanbiedt om te legen. Bent u aangewezen op een (ondergrondse) verzamelcontainer, dan blijft u alleen een vast tarief betalen.

De eerst 6 aanbiedingen worden niet apart in rekening gebracht. Die zijn opgenomen in het vaste tarief. Vanaf de 7e aanbieding gaat u € 6,50 betalen per aanbieding.

Speciale regeling

Voor luiers van kinderen tot drie jaar en voor personen die om medische reden veel afval hebben komt er een aanvullende regeling. De mogelijkheid wordt geboden luiermateriaal en medisch afval in een ondergrondse restafvalcontainer aan te bieden. Hiervoor kunt u een pas aanvragen. Ook voor vrijwilligers die zwerfafval ophalen kunnen een pas aanvragen.

Afvalkrant

Begin december ontvangt u een afvalkrant. In deze krant wordt verder uitleg gegeven waarom diftar wordt ingevoerd, wat het vast tarief is en wat u kunt doen om uw afval beter te scheiden. Ook wordt er verder uitleg gegeven wie er in aanmerking komt voor een regeling en hoe u die kan aanvragen.