De Programmabegroting 2022 is door de gemeenteraad van Veere op 11 november 2011 goedgekeurd.

In de korte bestuursperiode van 2 jaar zijn er door de gemeente Veere een groot aantal maatregelen genomen om het mooie van Veere te behouden en te versterken. Veel doelstellingen uit het Hoofdlijnenprogramma zijn bereikt of staan in de steigers. Daarnaast bezuinigt de gemeente ondanks de stijgende kosten niet op zorg. Want ouderen en jongeren die zorg nodig hebben, moeten de juiste zorg krijgen.

Lasten blijven op een aanvaardbaar niveau

Veere is een financieel gezonde gemeente waar mensen graag wonen en waar toeristen graag komen. We investeren daarom in de kwaliteit van onze omgeving. Het gemeentebestuur let hierbij goed op de woonlasten voor de inwoners. Daarom gaat de rioolheffing dit jaar niet omhoog. En stellen we de aangekondigde verhoging van 5% van de OZB een jaar uit. Na de invoering van Diftar hebben bewoners zelf invloed op een deel van de afvalstoffenheffing. Dit is afhankelijk van hoe goed je afval scheidt. De gemeente Veere behoort hiermee, ook in 2022, tot een van de goedkoopste gemeenten in Zeeland.

In onderstaand document ziet u de begroting in één oogopslag

De volledige begroting 2022 en meerjarenraming leest u op veere.begrotingonline.nl.