De jaarlijkse inschrijftermijn voor deelname aan de Zeeuwse Boekenprijs (ZBP) is geopend van 15 juni t/m 15 juli 2022. Aanmelden gaat via de website van de ZB.

Jubileum

Dit jaar viert de Zeeuwse Boekenprijs een jubileum. De ZBP bestaat 20 jaar! ‘We zijn trots dat Zeeland al zo lang een eigen boekenprijs heeft. Dat is uniek in Nederland.’ zegt secretaris Marina Polderman. Ter gelegenheid van het twintigjarig jubileum verschijnt er een aflevering van de ZB-reeks Perfectum-Praesens-Futurum (PPF) waarin de winnaars van de Zeeuwse Boekenprijs hun favoriete Zeeuwse boek presenteren. Alle inzenders ontvangen dit.

Voorwaarden en reglement

Voorwaarde om mee te doen is dat het boek is verschenen tussen 15 juli 2021 en 15 juli 2022. Onder ‘Zeeuws werk’ wordt een boek verstaan dat oorspronkelijk in het Nederlands of het Zeeuws is geschreven door een Nederlandse of Vlaamse auteur.

Het ingezonden boek moet minstens aan een van de twee volgende voorwaarden voldoen:

  • a. Het boek gaat over een Zeeuws of over een aan Zeeland gerelateerd onderwerp;
  • b. Het boek is geschreven door een Zeeuwse- of een uit Zeeland afkomstige auteur.

Het reglement voor deelname aan de Zeeuwse Boekenprijs is te vinden op de website van de ZB. De aanmelding is officieel als er naast de digitale inschrijving zes exemplaren van het boek worden toegestuurd aan ZB, t.a.v. Marketing & Communicatie, Kousteensedijk 7, 4331 JE Middelburg, onder vermelding van Zeeuwse Boekenprijs.

ZBP

Uit de boeken die voor de ZBP in aanmerking komen, maakt de jury een keuze uit de beste titels. Uiteindelijk wordt één boek gekozen dat naar het oordeel van de jury het meest waardevol is. Dit boek wordt bekroond met de ZBP 2022.

PZC Publieksprijs

Ook dit jaar wordt de PZC Publieksprijs uitgereikt. Hiervoor kan het publiek een aantal weken voorafgaand aan de prijsuitreiking een stem uitbrengen. Alle inzendingen komen hiervoor in aanmerking. De schrijver met de meeste stemmen wint de prijs.

Jury

De jury van 2022 bestaat uit voorzitter Han Polman (CvdK), secretaris Marina Polderman, Perry Moree (directeur ZB), Wim Hofman (winnaar ZBP 2021), Angélique Duijndam (voorzitter Keti Koti Zeeland), Nellianne van Schaik (docent Nederlands op het Calvijn College) en Jan van Damme (cultureel journalist).

Uitreiking ZBP

De winnaar van de ZBP wordt op dinsdagavond 1 november 2022 bekendgemaakt. Dat is tevens de aanvang van de Week van het Zeeuwse Boek. De Zeeuwse boekhandelaren kennen deze avond de Prijs van de Zeeuwse Boekhandel toe. Dit kan bijvoorbeeld een Zeeuwse auteur of uitgever zijn.

Logo Zeeuwse Boekenprijs