Het verstrekken van zogenaamde ‘innovatievouchers verblijfsrecreatie’ is bedoeld voor het stimuleren van kwaliteitsimpulsen en innovaties binnen de toeristische sector. Denk daarbij aan verblijfsrecreatie, horeca, dagattracties en watersport. Daarvoor heeft de gemeenteraad in 2017 voor 3 jaar geld gereserveerd. Ondernemers in de toeristische sector met een innovatievraag kunnen dan voor 50% de kosten voor conceptontwikkeling en een business- en financieringsplan vergoed krijgen. Maximaal is daarvoor per vraag 5.000 euro beschikbaar.

 

Meer informatie

Meer informatie over het aanvragen van een voucher leest u op de website van Impuls Zeeland.