Het verstrekken van zogenaamde ‘innovatievouchers verblijfsrecreatie’ is bedoeld voor het stimuleren van kwaliteitsimpulsen en innovaties binnen de verblijfsrecreatie. Daarvoor heeft de gemeenteraad in 2017 voor 3 jaar geld gereserveerd. Van 2017 tot 2018 zijn 5 innovatievouchers aan de verblijfsrecreatieve sector verstrekt. Ondernemers in de verblijfsrecreatie met een innovatievraag kunnen dan voor 50% de kosten voor conceptontwikkeling en een business- en financieringsplan vergoed krijgen. Maximaal is daarvoor per vraag 5.000 euro beschikbaar.

 

Economische Impuls Zeeland heeft over die eerst periode een evaluatie opgesteld. Die is besproken met de toeristische sector Veere. Daaruit is het advies voortgekomen het gereserveerde bedrag voor 10 nieuwe innovatievouchers in 2019 en 2020 ook vrij te geven. De raad heeft in maart 2019 hiervoor akkoord gegeven.

Meer informatie over het aanvragen van een voucher leest u op de website van Impuls Zeeland.