Op 4 april 2019 van 19.00 tot 21.00 uur organiseert de gemeente Veere een inloopavond over het concept van de Huisvestingsverordening Tweede woningen Veere 2019. De bijeenkomst vindt plaats in de raadszaal van het Gemeentehuis aan de Traverse 1 te Domburg.
Wij heten u dan graag welkom.

Inzien

Op de website van Veere kunt u het concept van de verordening digitaal inzien tot 19 april a.s. De stukken liggen tot dat moment ook in papieren vorm ter inzage in het gemeentehuis.

Concept Huisvestingsverordening tweede woningen Veere 2019 bekijken