De plannen voor Hotel de Wigwam zijn onlangs vrijgegeven voor inzage en bespreking met belangstellenden en omwonenden. Van 18 februari tot en met 31 maart 2021 zijn de plannen op te vragen en in te zien.

Informatieavonden

Op 2 en 4 maart 2021 organiseert de gemeente informatiebijeenkomsten. Vanwege de coronamaatregelen zal dit geheel via video gebeuren. De ontwikkelingen worden dan toegelicht en er is gelegenheid tot het stellen van vragen. Geïnteresseerden dienen zich vooraf aan te melden bij de gemeente via sm.den.haan@veere.nl

Meer informatie

Het digitale ontwerp-bestemmingsplan met bijlagen vindt u op ruimtelijkeplannen.nl . Ook hebben wij informatie voor omwonenden toegevoegd, zie PDF bijlage.