Op dinsdag 14 november was er een informatiebijeenkomst over het onderwerp ontwikkelkader verblijfsrecreatie op het gemeentehuis in Domburg. Alle inwoners en ondernemers binnen de gemeente hadden hiervoor een uitnodiging ontvangen. 

Terugblik

Tijdens verschillende presentaties is uitgelegd waarom het college vindt dat er nieuw beleid moet komen voor de toeristische overnachtingen. Ook werden de ideeën gepresenteerd waar het college de voorkeur aan geeft bij de invulling van het nieuwe beleid. Na de presentatie konden de inwoners en ondernemers hun mening en ideeën geven over de volgende thema’s: agrariërs, toeristische ondernemers, particulieren en aanverwante onderwerpen. Het waren drukbezochte bijeenkomsten waar ongeveer 450 inwoners en ondernemers bij aanwezig waren.  
 

Vervolg

Alle input van inwoners en ondernemers wordt de komende periode verzameld en nemen we mee naar de gemeenteraad. In december zullen de ideeën worden voorgelegd aan de gemeenteraad. In het voorjaar van 2024 is besluitvorming te verwachten.
 

Uw mening geven of meer weten?

Kon u niet bij de bijeenkomst aanwezig zijn en wilt u toch uw mening geven? Of wilt u meer weten? Op de pagina Ontwikkelkader Verblijfsrecreatie kunt u meer lezen over het onderwerp, uw mening achterlaten of uzelf opgeven om op de hoogte te worden gehouden over verdere ontwikkelingen.

Uitnodiging ontwikkelkader verblijfsrecreatie